วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.รับเงินจำนำข้าวเหลือพอจ่ายแค่สิ้นปี56

ชาวนาได้เงินรับจำนำข้าวล่าช้าเดือนครึ่งถึงสองเดือน ต้องรอพาณิชย์ระบายข้าว หลัง ธ.ก.ส. เหลือเงินจ่ายรับจำนำข้าวได้ถึงแค่สิ้นปีนี้...

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีเงินเพื่อจ่ายให้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวประมาณ 38,000 ล้านบาท จ่ายให้ชาวนาแล้ว 17,000 ล้านบาท (ยอดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2556) เหลือเงินอยู่ 21,000 ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องจ่ายตามใบประทวนที่รับจำนำข้าว 90,000 ล้านบาท คิดเป็นข้าวจำนวน 5.5 ล้านตัน

ขณะที่เงินส่วนนี้ สามารถทยอยจ่ายให้เกษตรกรได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 52,000 ล้านบาท ต้องรอเงินระบายข้าวจากกระทรวงพาณิชย์เข้ามาเพิ่มเติม จึงอาจทำให้เกษตรกรได้รับเงินล่าช้ากว่ากำหนดเดิม 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่า ได้ใช้เม็ดเงินจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวช่วง 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา ประมาณ 680,000 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์จ่ายคืนเงินจากการระบายข้าวมาแล้ว 160,000 ล้านบาท สำนักงบประมาณจัดหาเงินมาใช้ในโครงการอีก 52,000 ล้านบาท รวมทั้งหมด 212,000 ล้านบาท จึงทำให้สามารถบริหารยอดการใช้เงินให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี

พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำเรื่องขอเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมในโครงการ ข้าวถุงธงฟ้า จำนวน 7,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในสัปดาห์หน้า ขณะที่เดือนธันวาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนส่งเงินเพิ่มจากการระบายข้าวอีก 6,000 ล้านบาท รวมเม็ดเงิน 13,000 ล้านบาท ซึ่งเงินก้อนนี้จะนำมาหมุนจ่ายให้เกษตรกร และเชื่อว่า จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ ส่วนเกณฑ์การจ่ายเงินให้ชาวนา ธนาคารจะจ่ายตามลำดับการขึ้นทะเบียน ส่วนแผนการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการนี้อีก 45,000 ล้านบาท เป็นหน้าที่ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ต้องดำเนินการต่อไป.