วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.รับเงินจำนำข้าวเหลือพอจ่ายแค่สิ้นปี56

ชาวนาได้เงินรับจำนำข้าวล่าช้าเดือนครึ่งถึงสองเดือน ต้องรอพาณิชย์ระบายข้าว หลัง ธ.ก.ส. เหลือเงินจ่ายรับจำนำข้าวได้ถึงแค่สิ้นปีนี้...

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารมีเงินเพื่อจ่ายให้เกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวประมาณ 38,000 ล้านบาท จ่ายให้ชาวนาแล้ว 17,000 ล้านบาท (ยอดเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2556) เหลือเงินอยู่ 21,000 ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องจ่ายตามใบประทวนที่รับจำนำข้าว 90,000 ล้านบาท คิดเป็นข้าวจำนวน 5.5 ล้านตัน

ขณะที่เงินส่วนนี้ สามารถทยอยจ่ายให้เกษตรกรได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 52,000 ล้านบาท ต้องรอเงินระบายข้าวจากกระทรวงพาณิชย์เข้ามาเพิ่มเติม จึงอาจทำให้เกษตรกรได้รับเงินล่าช้ากว่ากำหนดเดิม 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่า ได้ใช้เม็ดเงินจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวช่วง 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา ประมาณ 680,000 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์จ่ายคืนเงินจากการระบายข้าวมาแล้ว 160,000 ล้านบาท สำนักงบประมาณจัดหาเงินมาใช้ในโครงการอีก 52,000 ล้านบาท รวมทั้งหมด 212,000 ล้านบาท จึงทำให้สามารถบริหารยอดการใช้เงินให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 500,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี

พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำเรื่องขอเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมในโครงการ ข้าวถุงธงฟ้า จำนวน 7,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ในสัปดาห์หน้า ขณะที่เดือนธันวาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนส่งเงินเพิ่มจากการระบายข้าวอีก 6,000 ล้านบาท รวมเม็ดเงิน 13,000 ล้านบาท ซึ่งเงินก้อนนี้จะนำมาหมุนจ่ายให้เกษตรกร และเชื่อว่า จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ ส่วนเกณฑ์การจ่ายเงินให้ชาวนา ธนาคารจะจ่ายตามลำดับการขึ้นทะเบียน ส่วนแผนการกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการนี้อีก 45,000 ล้านบาท เป็นหน้าที่ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ต้องดำเนินการต่อไป.

ชาวนาได้เงินรับจำนำข้าวล่าช้าเดือนครึ่งถึงสองเดือน ต้องรอพาณิชย์ระบายข้าว หลัง ธ.ก.ส. เหลือเงินจ่ายรับจำนำข้าวได้ถึงแค่สิ้นปีนี้... 12 ธ.ค. 2556 16:35 12 ธ.ค. 2556 17:17 ไทยรัฐ