วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังคุมเข้มออกใบอนุญาตขายสุรา

คลัง เข้มงวด ออกใบอนุญาตการขายสุรา เพิ่มอัตราการขออนุญาต เป็น 3,600 – 7,200 บาท จากเดิม 200 บาท ขณะเตรียมส่ง จนท. ออกสำรวจร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา ...

นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการจำหน่ายสุราในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา ว่า มีร้านจำหน่ายสุราเปิดอยู่รอบสถานศึกษาจำนวนมากและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะขั้นตอนการออกใบอนุญาตการจำหน่ายปลีกสุราง่ายเกินไป จึงให้กรมสรรพสามิตแก้ไขหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตการจำหน่ายสุราให้เข้มงวดมากขึ้น โดยเพิ่มอัตราการขอใบอนุญาตเป็น 3,600-7,200 บาทต่อใบ จากเดิมที่มีราคาเพียง 200 บาท และจะเข้มงวดกรณีที่จะเปิดใกล้สถานศึกษาหรือศาสนสถาน โดยในปีงบประมาณนี้ ได้ออกใบอนุญาตขายปลีกสุราในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 หรือ ขายปลีกสุราที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศ 13,577 ราย และประเภทที่ 4 คือ ขายปลีกสุราที่ผลิตในประเทศไทย ยกเว้นการขายแอลกอฮอล์ 33,937 ราย รวมทั้งสิ้น 47,514 ราย

“เท่าที่สำรวจดูจะพบสถานบริการเปิดจำหน่ายสุราอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบสถานศึกษาจำนวนมาก แล้วมีการจำหน่ายเหล้าปั่นที่กำลังได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งตามกฎหมายต้องขอใบอนุญาตจากกรมสรรพสามิตด้วย ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่รู้ เพราะการรับข่าวสารยังไม่ทั่วถึงและเจ้าหน้าที่อาจไม่เข้มงวด แต่หลังจากนี้จะตรวจสอบอย่างจริงจัง ซึ่งการออกสำรวจในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้น และหลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจในทุกพื้นที่” 

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 รอบปีงบประมาณ 2552 จับกุมผู้กระทำผิดได้ 27,336 คดี สูงกว่าปีงบประมาณ 2551 จำนวน 1,472 คดี หรือ 5.69% เป็นเงินค่าปรับรวม 97.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 3.80 ล้านบาท หรือ 4.04% โดยบุคคลและสถานที่ที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอใบอนุญาตใหม่ไม่ได้เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ หากสามารถควบคุมดูแลสถานบริการจำหน่ายสุราให้อยู่ภายใต้กฎหมาย มั่นใจว่าจะช่วยลดการบริโภคสุรา โดยเฉพาะจากกลุ่มนิสิต นักศึกษาลงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งกรมสรรพสามิตก็จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อดึงประชาชน นิสิต นักศึกษา รวมไปถึงกลุ่มครอบครัวที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะช่วยดูแลมิให้สมาชิกของครอบครัว สมาชิกของสังคมเข้าไปบริโภคสุรา รวมไปถึงบุหรี่.

คลัง เข้มงวด ออกใบอนุญาตการขายสุรา เพิ่มอัตราการขออนุญาต เป็น 3,600 – 7,200 บาท จากเดิม 200 บาท ขณะเตรียมส่ง จนท. ออกสำรวจร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา ... 9 ต.ค. 2552 06:43 ไทยรัฐ