วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศก.เห็นชอบราคาอ้อยฤดูผลิต 56/57 ที่ 900 บาทต่อตัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 ติดตามสถานการณ์ผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2556/57 ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด แจงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้าน กบ.เห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ที่ 900 บาทต่อตันขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 1,129.92 บาทต่อตัน...

วันนี้ (19 พ.ย.56) นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 อุดรธานี (สศข.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตอ้อยโรงงานปี 2556/57 ในพื้นที่ จ.อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม  มีพื้นที่ปลูกอ้อย 23% ของพื้นที่ปลูกอ้อยทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยคาดว่าในช่วงฤดูกาลผลิต ปี 2556-57 จะมีพื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อยประมาณ 827,000 ไร่ เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 809,000 ไร่  โดยมีปริมาณผลผลิตรวม 930,000 ล้านตัน

ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงที่โรงงานจะทำการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิต 2556/57 (ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2556) และจากสถานการณ์การผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2556/57 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูกอ้อยโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 23 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สศข.3 ได้คาดคะเนพื้นที่เก็บเกี่ยวพบว่ามีประมาณ 8.27 แสนไร่ เทียบกับปีที่แล้วที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.09 แสนไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และผลผลิตรวมประมาณ 9.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 8.9 ล้านตันจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 4 เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงานจากโรงงานน้ำตาล  ตั้งใหม่ ณ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2 แห่ง และที่อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง โดยเกษตรกรได้ปลูกอ้อยโรงงานแทนมันสำปะหลัง และที่นาดอน  เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

สำหรับด้านราคา ทางคณะกรรมการบริหาร (กบ.) ที่มีอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เป็นประธาน ได้เห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต 2556/57 ที่ 900 บาทต่อตัน บวกเงินค่าความหวาน  (ซี.ซี.เอส) ประมาณ 6% จากราคาอ้อย ซึ่งในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 12-13 ซี.ซี.เอส (ภาพรวมทั้งประเทศ เฉลี่ยที่ 11.64 ซี.ซี.เอส) โดยคาดว่าราคาอ้อยจะไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท ขณะที่ต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน อยู่ที่ 1,129.92 บาทต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาอ้อยขั้นต้นถึง 230 บาท/ตัน ดังนั้น จึงมอบหมายให้คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เร่งหาแนวทางในการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยต่อไป.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 ติดตามสถานการณ์ผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2556/57 ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด แจงพื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้าน กบ.เห็นชอบราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิต ที่ 900 บาทต่อตันขณะที่ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 1,129.92 บาทต่อตัน... 19 พ.ย. 2556 18:15 ไทยรัฐ