วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือนเศรษฐกิจโลกเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ

บริษัท Maplecroft บริษัทวิจัยและประเมินความเสี่ยงประเทศ เปิดเผยรายงานว่า ในปี 2025 โดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสามของเศรษฐกิจโลก จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลพวงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

รายงานดัชนีชี้วัดความอ่อนแอจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของบริษัท Maplecroft ระบุว่า ในอีก 30 ปีข้างหน้า หลายประเทศอาจต้องเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างมาก และจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 31 หรือประมาณ 44 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งต้องติดตามว่าแต่ละประเทศจะมีศักยภาพในการรับมือและปรับตัวอย่างไร

โดยการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลการวิจัยคาดว่า จะมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า, สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง, ภัยแล้ง และน้ำท่วม นอกจากนี้ ผลกระทบจากอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์, การเกษตร และสุขภาพของมนุษย์ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

จากการประเมินพบว่า ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น อินเดีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย และจีน มีความเสี่ยงสูงสุดที่จะเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ ในเมืองสำคัญของประเทศอื่นๆ ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน เช่น เมืองโอซาก้า และโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่เพิ่งพ้นวิกฤติไฟป่าที่ลุกลามอย่างรุนแรง และอาจส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวเตือนว่า ในอนาคตความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ ต้องเผชิญความท้าทายมากขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาแหล่งพลังงาน และแหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาดการณ์ว่า ในปี 2016-2035 อุณหภูมิบนโลกเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 0.3 และ 0.7 องศาเซลเซียส โดยภูมิภาคที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน คือเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน

บริษัท Maplecroft บริษัทวิจัยและประเมินความเสี่ยงประเทศ เปิดเผยรายงานว่า ในปี 2025 โดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งในสามของเศรษฐกิจโลก จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากผลพวงของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 30 ต.ค. 2556 09:54 ไทยรัฐ