วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ้อยไม่หวาน!งานเข้า

นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า ภายในเดือน ต.ค.นี้ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จะสามารถเคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 2556/2557 ได้ ซึ่งเบื้องต้นอยู่ระหว่าง 860-900 บาทต่อตันอ้อย ทั้งนี้ ราคาอ้อยขั้นต้นมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ ราคาตลาดโลกที่ปัจจุบันอยู่ที่ 18.5 เซนต์ต่อปอนด์ และค่าเงินบาทที่ 31.5 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ที่ 10 ซีซีเอส และผลผลิตต่อไร่ (ยิว) 10.5-10.8 ตันต่อไร่ โดยปีนี้คาดว่าปริมาณอ้อยทั้งปีจะอยู่ที่ 110 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลที่แล้ว 100 ล้านตันอ้อย

“ราคาอ้อยขั้นต้นปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ 950 บาทต่อตันอ้อย เชื่อว่าชาวไร่อ้อยคงไม่เห็นด้วย เพราะคำนวณต้นทุนแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,060-1,070 บาทต่อตันอ้อย แต่อยากให้เข้าใจ เพราะการคำนวณราคาขั้นต้นต่ำกว่าต้นทุนอยู่แล้ว เชื่อว่าจากแนวโน้มหลังจากนี้ราคาขั้นปลายจะสูงกว่านี้ จนชาวไร่คุ้มทุนแน่นอน”

สำหรับกรณีการขอเงินเพิ่มค่าอ้อยโดยวิธีการกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สอน.ไม่เห็นด้วย เพราะกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ยังมีหนี้เหลือค้างชำระอีก 8 เดือน 9,600 ล้านบาท หากมีหนี้เพิ่มจะทำให้ภาระการชำระหนี้ยาวออกไปอีก ขณะที่ชาวไร่เห็นว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลยังสามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มน้ำตาล 5 บาทต่อ กก.ต่อไปได้ ซึ่งประเด็นนี้รัฐบาลค่อนข้างไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการโยนภาระให้ผู้บริโภค.

นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า ภายในเดือน ต.ค.นี้ คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) จะสามารถเคาะราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิต 2556/2557 ได้... 16 ต.ค. 2556 01:05 ไทยรัฐ