วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศาลปกครองสูงสุด'ไม่รับฟ้องคดีค่าเช่าแผงจตุจักร

"ศาลปกครองสูงสุด" ยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น กรณีไม่รับฟ้องคดีค่าเช่าแผง ระหว่างพ่อค้า-แม่ค้าตลาดนัดจตุจักร กับ กทม. พร้อมส่งสำนวนกลับให้ศาลปกครองชั้นต้น...

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 56 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ในคดีระหว่าง นายสงวน ดำรงไทย ประธานสหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร กับพวก รวม 37 คน ยื่นฟ้อง นายอรุณ ศรีจำรูญ ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร หรือตลาดนัดจตุจักร กับพวกรวม 4 คน กรณี ผอ.ตลาดนัดจตุจักร มีประกาศลงวันที่ 25 มิ.ย. 2553 เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการใช้สถานที่ในตลาดนัดจตุจักร เพิ่มเติมจากเดิม 120 บาท เป็น 8,100 บาท โดยอ้างว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินบริเวณตลาดนัด ได้เรียกเก็บค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายไว้พิจารณา

โดยศาลปกครองสูงสุด พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ถึงแม้ระหว่างพิจารณาคดีนี้ จะปรากฏว่าสัญญาเช่าที่ดินตลาดนัดจตุจักร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 โดย กทม. ไม่ได้เป็นผู้บริหารตลาดนัดจตุจักรอีกต่อไป แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องทั้ง 36 ซึ่งเป็นผู้ค้า ได้ชำระเงินค่าแผง แผงละ 8,100 บาท ให้ กทม. ตามประกาศกองอำนวยการตลาดนัด กทม. ที่ผู้ถูกฟ้อง 1-2 ได้ออกคำสั่งไปแล้ว จึงถือได้ว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีที่ผู้ฟ้องของให้เพิกถอนประกาศ ยังไม่หมดสิ้นไป ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้น เห็นว่าไม่มีเหตุที่ศาลต้องมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้ง 36 คนฟังขึ้น จึงมีคำสั่งยกคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคดีคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้น เพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาและมีคำพิพากษา หรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีต่อไป.

"ศาลปกครองสูงสุด" ยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น กรณีไม่รับฟ้องคดีค่าเช่าแผง ระหว่างพ่อค้า-แม่ค้าตลาดนัดจตุจักร กับ กทม. พร้อมส่งสำนวนกลับให้ศาลปกครองชั้นต้น... 26 ก.ย. 2556 19:18 ไทยรัฐ