วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เศรษฐีใหม่พันล้าน' พุ่งในไทย มากสุดในอาเซียน

เศรษฐีใหม่พันล้านในไทย เพิ่มขึ้น 720 คน มากสุดใน 6 ประเทศอาเซียน แซงหน้าเวียดนาม และอินโดฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันกว่า 3.52 ล้านล้านบาท จากอานิสงส์เงินทุนตปท.ไหลเข้าประเทศเกิดใหม่...

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ธนาคารยูบีเอส จากสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับบริษัท เวลธ์ เอ็กซ์ ได้จัดทำรายงานสำรวจความมั่งคั่งของเศรษฐี ในประเทศเกิดใหม่ประจำปี 2556 พบว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน มีเศรษฐีที่มีสินทรัพย์รวมกันตั้งแต่ 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯขึ้นไป หรือประมาณ 1 พันล้านบาทขึ้นไป เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยระบุว่า ปีนี้ประเทศไทย มีจำนวนเศรษฐีเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม 6 ประเทศอาเซียน โดยเพิ่มขึ้นมาเป็น 720 คน จากปีที่แล้วมีทั้งหมด 625 คน หรือเพิ่มขึ้นถึง 15.2%

ทั้งนี้ มูลค่าสินทรัพย์ที่เศรษฐีไทยทั้งหมด 720 คน ถือครองไว้มีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นกว่า 1.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 3.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 5.2 แสนล้านบาทจากปีที่แล้ว ซึ่งมีอยู่เพียง 9.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3 ล้านล้านบาท สำหรับประเทศอื่นในอาเซียน เวียดนาม มีจำนวนเศรษฐีเพิ่มขึ้น 14.7% และอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 10.2%

รายงานดังกล่าวเรียกเศรษฐีพันล้านเหล่านี้ว่า "กลุ่มอุลตร้าไฮเนทเวิร์ธ" (UHNW) แม้ไทยจะมีเศรษฐีใหม่มากขึ้น แต่หากเทียบเศรษฐีกลุ่มอุลตร้าไฮเนทเวิร์ธของกลุ่มประเทศในอาเซียน พบว่า อินโดนีเซีย มีเศรษฐีกลุ่มนี้มากที่สุดในปีนี้ รวม 865 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีเพียง 785 คน ด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวมกันทั้งสิ้นกว่า 1.3 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 4.16 ล้านล้านบาท

ส่วนปัจจัยที่ทำให้เศรษฐีในกลุ่มดังกล่าว มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจการเงิน และการลงทุนในอาเซียน ที่ได้รับอานิสงส์จากการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น ตราสารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศเกิดใหม่

เศรษฐีใหม่พันล้านในไทย เพิ่มขึ้น 720 คน มากสุดใน 6 ประเทศอาเซียน แซงหน้าเวียดนาม และอินโดฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวมกันกว่า 3.52 ล้านล้านบาท จากอานิสงส์เงินทุน ตปท.ไหลเข้าประเทศเกิดใหม่... 13 ก.ย. 2556 11:22 13 ก.ย. 2556 12:02 ไทยรัฐ