วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจการฯชง ปปช.ฟันเอกชน6รายพัวพันทุจริตจำนำข้าว

ผู้ตรวจการแผ่นดิน แจงผลสอบข้อเท็จจริงโครงการจำนำข้าว พบทุจริตทุกขั้นตอน ยื่นหนังสือ “ยิ่งลักษณ์” เสนอ 5 แนวทาง ทบทวนเปิดจำนำข้าวรอบใหม่ พร้อมประสาน ป.ป.ช. เอาผิด 6 ราย หลังพบมีมูลเกี่ยวข้องทุจริตจำนำข้าว...

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2556 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกและรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงโครงการรับจำนำข้าว ตามที่มีผู้ร้องต่อผู้ตรวจแผ่นดินโดยนายศรีราชา เจริญพานิช

โฆษกและรองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการดำเนินการของผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการรับจำนำข้าว จึงได้ส่งหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณานโยบายรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2556/2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ขอให้พิจารณาการใช้นโยบายประกันรายได้มาเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเกษตรกรแทนการรับจำนำ เนื่องจากวิธีการรับจำนำ ทำให้เกิดปัญหาขึ้นจำนวนมาก ทั้งการบิดเบือนกลไกตลาด ข้าวค้างสต๊อกจนทำให้เสื่อมคุณภาพ และราคาข้าวตกต่ำ รวมไปถึงปัญหาการทุจริตในทุกขั้นตอนของกระบวนการรับจำนำข้าวเปลือก ซึ่งมีผู้ได้ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวเป็นเพียงบุคคลบางกลุ่มที่ไม่ครอบคลุมชาวนาอย่างทั่วถึง แต่นโยบายประกันรายได้สามารถที่จะลดการทุจริตได้ในระดับหนึ่ง

2.ขอให้พิจารณารับจำนำข้าวเปลือกในราคาที่เหมาะสม ใกล้เคียงกับราคาตลาด เพราะไม่เช่นนั้นรัฐบาลต้องแบกรับภาระการขาดทุนจำนวนมาก และเกษตรกรผู้ปลูกพืชชนิดอื่นที่จะได้ไม่นำมาเป็นเงื่อนไขสำหรับราคาพืชผลเกษตรชนิดอื่น รวมไปถึงปัญหาการลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำข้าว 3.ขอให้พิจารณากำหนดราคารับจำนำข้าวเปลือกแต่ละชนิด ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต แยกคุณภาพข้าวอย่างชัดเจนไม่รับจำนำทุกเมล็ด

4.ขอให้พิจารณากระบวนการสอบสวนปริมาณ และคุณภาพของข้าวสารที่สีแปรรูปแล้วก่อนการจัดเก็บในคลังของรัฐบาล และมีกระบวนการตรวจสอบตลอดเวลา และ 5.ให้การพิจารณาระบายข้าวสต๊อกรัฐบาลเป็นไปอย่างเปิดเผย ทั้งตัวเลขปริมาณการจัดเก็บและปริมาณการส่งออก รายชื่อผู้ประมูลข้าวสต๊อกรัฐ และราคาที่มีการประมูลทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ

นอกจากนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังได้ส่งผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจำนวน 6 คนที่เป็นผู้ที่มีอำนาจบริหารในบริษัทบริษัทเอกชน ซึ่งจะนำไปสู่การออกหมายจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ส่วนจะสาวถึงตัวนักการเมืองหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าเข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ ต้องให้มีการขยายผลก่อน  

“ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินนี้ รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้ได้ เลือกวิธีการที่จะให้เงินถึงมือชาวนาจริงๆ แต่ถ้ารัฐบาลไม่ทำตามข้อเสนอแนะ ในแง่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งลงโทษอะไรได้ แต่สามารถที่จะทำหนังสือรายงานไปรัฐสภา ให้มีการใช้กลไกทางนิติบัญญัติต่อไปได้ ทั้งการตั้งกระทู้ถาม หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ” โฆษกและรองเลขาธิการ ผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าว

สำหรับกรณีที่ผู้ร้องได้ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงว่า โครงการรับจำนำข้าวมีความชอบตามกรอบรัฐธรรมนูญหรือไม่ และขอให้เสนอความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยต่อนั้น ขอชี้แจงว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ เพราะไม่อยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงดำเนินการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และป.ป.ช. ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่อนุญาตเท่านั้น.

ผู้ตรวจการแผ่นดิน แจงผลสอบข้อเท็จจริงโครงการจำนำข้าว พบทุจริตทุกขั้นตอน ยื่นหนังสือ “ยิ่งลักษณ์” เสนอ 5 แนวทาง ทบทวนเปิดจำนำข้าวรอบใหม่ พร้อมประสาน ป.ป.ช. เอาผิด 6 ราย หลังพบมีมูลเกี่ยวข้องทุจริตจำนำข้าว... 4 ก.ย. 2556 16:57 5 ก.ย. 2556 02:42 ไทยรัฐ