วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครือข่ายประชาชน นัดชุมนุมใหญ่ไล่ เพ้ง 9 ก.ย.

เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย ตั้งโต๊ะหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่ ล่า 50,000 รายชื่อ ยื่นถอดถอน "เพ้ง" และพวกอีก 4 คน พร้อมรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย 1-8 ก.ย.นี้ ก่อนนัดชุดนุมใหญ่อีกรอบ 9 ก.ย.! ...

เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย เดินหน้าเรียกร้อง ก.พลังงาน ยกเลิกขึ้นราคาแอลพีจี หลังยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและเพิกถอนมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบปรับ ขึ้นราคาแอลพีจี ภาคครัวเรือน หรือก๊าซหุงต้มในทันที  โดยล่าสุดในวันนี้ (1 ก.ย.2556) ซึ่งเป็นวันแรกปรับขึ้นราคาแอลพีจี ภาคครัวเรือน เดือนละ 50 สตางค์/กิโลกรัม เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทยเดินหน้ายกระดับกดดัน ก.พลังงาน ด้วยการตั้งโต๊ะบริเวณป้ายรถโดยสารสาธารณะบริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ ปตท. ถนนวิภาวดีฯ รณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อ 50,000 รายชื่อ  เพื่อยื่นถอดถอนนายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ก.พลังงาน อีก 4 ราย ประกอบด้วย นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน, นายทรงภพ พลจันทร์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 


ภาพจากเฟซบุ๊ก Mondoi Kamfoei

โดยระบุว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีพฤติการส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ปล่อยปละละเลยและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชน เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนจนก่อให้เกิดการผูกขาดตัดตอนในธุรกิจพลังงาน  เพิกเฉยต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  จำเป็นต้องมีการตรวจสอบตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อนำไปสู่การถอดถอนจากการดำรงตำแหน่งทางราชการ และดำเนินคดีตามกฎหมาย

 


ภาพจากเฟซบุ๊ก Goosoogong


อย่างไรก็ตาม เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จะตั้งโต๊ะรณรงค์ประชาชนร่วมลงชื่อบริเวณป้ายรถโดยสารสาธารณะ หน้าสำนักงานใหญ่ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1-8 ก.ย.นี้  และหลังจากนั้นในวันที่ 9 ก.ย. จะชุมนุมใหญ่บริเวณด้านหน้าสำนักงานใหญ่ ปตท.

นอกจากนี้ เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย ยังรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงชื่อถอดถอนผ่าน http://www.gasthai.com/pengout.pdf โดยกรอกชื่อที่อยู่ อายุ หมายเลขบัตรประชาชน และเซ็นชื่อ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองให้เรียบร้อย รวบรวมส่งกลับมาที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือรวบรวมส่งมาได้ที่เวทีหน้า ปตท. สนง.ใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.ย. 2556.

 

เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย ตั้งโต๊ะหน้า ปตท.สำนักงานใหญ่ ล่า 50,000 รายชื่อ ยื่นถอดถอน "เพ้ง" และพวกอีก 4 คน พร้อมรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดีย 1-8 ก.ย.นี้ ก่อนนัดชุดนุมใหญ่อีกรอบ 9 ก.ย.! ... 1 ก.ย. 2556 11:43 ไทยรัฐ