วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.พลังงาน ลุยแจง ขึ้นราคาLPG

กระทรวงพลังงาน ลงใต้จัดสัมมนาย้ำรายละเอียดผู้มีสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มราคาเดิมยันพร้อมช่วย ลดค่าครองชีพประชาชนครัวเรือนรายได้น้อยทั่วประเทศ...               

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2556 นายอธิปัตย์ บำรุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีอยู่ 7.7 ล้านราย คือ กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ในวันที่ 1 ก.ย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1.ความพร้อมด้านการซักซ้อม ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติ โดยได้มีการจัดอบรมเผยแพร่สร้างความเข้าใจไปยังภาคประชาชนทั่วประเทศ 2.มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขอใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้ม ราคาเดิม 3.ความพร้อมด้านร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม ทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนของประชาชน         

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. ได้ลงพื้นที่จังหวัด
สุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา “ปรับราคาก๊าซหุงต้ม ก้าวที่กล้าพลังงานไทย” ครั้งที่ 4 โดยเน้นชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ได้เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการในการเข้าถึงสิทธิ์ในการซื้อก๊าซราคาเดิม โดยได้เปิดให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล พาณิชย์จังหวัด กรมการค้าภายใน พัฒนาธุรกิจพลังงาน สถานประกอบการ กลุ่มวิทยุชุมชน และสื่อมวลชนท้องถิ่น มาร่วมรับฟังเพื่อเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการนำไปเผยแพร่แก่ประชาชนเครือข่าย  

ปัจจุบันกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือดังกล่าว มียอดมาขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์ซื้อก๊าซราคาเดิมเพิ่มแล้วกว่า 70 % เป็นเพราะว่าเริ่มมีความเข้าและมั่นใจในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นเพราะว่ากระทรวงพลังงานได้มีการเปิดให้มาลงทะเบียนเพิ่มใน ช่วงระหว่างวันที่ 5-30 ส.ค.นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง และป้องกันผู้ที่ตกหล่นที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนเพิ่มได้ตาม ปกติ แม้ว่าจะมีการปรับขึ้นราคาในวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

“การทำความเข้าใจแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ ร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร ทำให้ขณะนี้มีประชาชนทยอยเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าหลังจากที่มีการปรับราคาในวันที่ 1 ก.ย.ไปแล้ว จะมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจต่อมาตรการที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลืออย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันผู้ตกหล่น กระทรวงพลังงาน ยังได้มีแผนสองสำรองอีก โดยการเปิดให้มีการลงทะเบียนโดยไม่จำกัด” นายอธิปัตย์กล่าว

สำหรับกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย กลุ่มภาคครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ได้แก่ ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน และผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ รวม 7.6 ล้านครัวเรือน จะได้รับสิทธิ์ “ซื้อก๊าซในราคาเดิมตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 18 กิโลกรัม ต่อ 3 เดือน และกลุ่มแม่ค้า ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารทั่วประเทศที่ได้ทำการสำรวจนั้นประเมินว่าจะมี 500,000 ราย ที่จะได้รับสิทธิ์ “ซื้อก๊าซราคาเดิม” ตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 150 กิโลกรัมต่อเดือน ทั้งนี้  ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนา จะเน้นการเปิดเวทีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น.

กระทรวงพลังงาน ลงใต้จัดสัมมนาย้ำรายละเอียดผู้มีสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มราคาเดิมยันพร้อมช่วย ลดค่าครองชีพประชาชนครัวเรือนรายได้น้อยทั่วประเทศ... 28 ส.ค. 2556 15:43 ไทยรัฐ