วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กนย. ชง2หมื่นล้านแก้ปัญหาราคายาง

ที่ประชุม กนย. เห็นชอบ 3 แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา พร้อม อนุมัติวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ...

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ 3 แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา ที่ได้ผลกระทบจาก ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยที่ประชุมอนุมัติวงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ซึ่งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อ วงเงิน 5 พันล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรนำไปลงทุนแปรรูปยางแผ่นดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยางให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันให้ธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการโรงงาน ผลิตภัณฑ์ยางขนาดใหญ่ วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาทเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรียังระบุว่า ขณะนี้มีปริมาณต้นยางพาราจำนวนมาก แต่มีผลผลิตน้อย ซึ่งจะนำเงินจากกองทุนสงเคราะห์หรืออัตราค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (เงินเซสส์ cess) ที่ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท ทำให้ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวมีเงินอยู่กว่า 1 หมื่นล้านบาทมาใช้ในการสนับสนุนให้เกษตรกรโค่นยางเก่าที่อายุเกิน 25 ปี ที่มีอยู่กว่า 1 ล้านไร่ เพื่อปลูกยางใหม่และมุ่งเน้นในการปลูกปาล์มน้ำมันแทน ซึ่งทางกระทรวงพลังงานมีแนวทางในการสนับสนุนให้นำปาล์มน้ำมันไปผลิตเป็นไบโอดีเซลเนื่องจะมีการปรับน้ำมันดีเซลจาก B5 ที่มีการจำหน่ายในประเทศเป็น B7 และในอนาคตมีแผนจะเปิดโรงผลิตไฟฟ้าที่ใช้ น้ำมันไบโอดีเซล 100% หรือ B100 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดขนาดของโรงไฟฟ้า

พร้อมกันนี้ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ ซึ่งตั้งแต่การประชุม กนย.เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมาทำให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น โดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการเข้าไปแทรกแซงราคายาง อย่างไรก็ตาม จะเสนอเรื่องทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบในวันอังคารที่ 3 กันยายนนี้

ที่ประชุม กนย. เห็นชอบ 3 แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา พร้อม อนุมัติวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท แก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ... 28 ส.ค. 2556 14:31 ไทยรัฐ