วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยวางมาตรฐานวัสดุตกแต่งรถโดยสารลดความเสี่ยงไฟไหม้

กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยวัสดุตกแต่งภายในรถโดยสาร หวังลดความเสี่ยงเพลิงไหม้กรณีเกิดอุบัติเหตุ...

เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2556 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานกันไฟในการใช้ประกอบเป็นอุปกรณ์ภายในตัวรถว่า กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ได้ร่วมมือกับศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทดสอบการติดไฟและการลามของวัสดุตกแต่งภายในของรถโดยสาร 18 รายการ เช่น ผ้าม่าน ผ้าหุ้มเบาะ โฟมเบาะนั่ง หนังหุ้มคอนโซล ท่อเก็บสายไฟ และกาวยาง ฯลฯ เพื่อทดสอบหาความไวไฟในการติดไฟของวัสดุตกแต่งต่าง ๆ

ทั้งนี้ จากการทดลองใช้ไฟแช็กปืนที่ให้อุณหภูมิความร้อนสูงสุด 450 องศาเซลเซียสปรากฏว่า มีวัสดุที่ติดไฟได้รวดเร็วในหลายรายการ เช่น กาวยาง, ผ้าม่าน, ผ้าบุเพดานในรถ, โฟมฉีดบุผนังด้านข้างและหลังคา, โฟมเบาะนั่งโซฟาชนิดเนื้อผสม, โฟมเบาะนั่งชนิดเนื้อเดียว, ผ้าหุ้มเบาะขนสั้น, ผ้าหุ้มเบาะกำมะหยี่หนังหุ้มคอนโซล เบาะนั่ง เป็นต้น

“การทดสอบเรื่องนี้ยังเป็นแค่เริ่มต้น เพื่อหาความไวในการติดไฟของวัสดุโดยใช้ไฟแช็กปืนเป็นแหล่งกำเนิดความร้อน ซึ่งมีความร้อนไม่สูงมากนัก จึงทำให้วัสดุบางประเภท เช่น ไม้อัดบุผนังด้านข้าง ไม่เกิดการเผาไหม้หรือติดไฟ เนื่องจากพลังงานความร้อนไม่เพียงพอ ซึ่งวัสดุประเภทนี้หากมีความร้อนเพียงพอหรือมีการเปียกน้ำมันก็จะเกิดการติดไฟและเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีเช่นกัน” อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุไวไฟที่ชัดเจนและถูกต้องมากขึ้น ได้สั่งการให้สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก ประสานงานกับนักวิชาการจากศูนย์วิจัยความปลอดภัยจากอัคคีภัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปศึกษาอย่างละเอียด เพื่อนำผลการศึกษากำหนดเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้ประกอบหรือ ติดตั้งเป็นวัสดุภายในรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคาดใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ปี จากนั้นจะนำผลการศึกษามาเสนอเพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานวัสดุที่ใช้ประกอบรถฃโดยสารต่อไป

ก่อนหน้านี้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมว.คมนาคม มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกประสานกับสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุทนไฟ เพื่อนำข้อมูลการศึกษาเบื้องต้นจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวบรวมเสนอเป็นข้อกำหนดให้เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุในการนำมาประกอบเป็นอุปกรณ์ภายในตัวรถ เพื่อลดโอกาสการเกิดเพลิงไหม้กรณีประสบอุบัติเหตุ.

กรมการขนส่งทางบกเดินหน้าจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยวัสดุตกแต่งภายในรถโดยสาร หวังลดความเสี่ยงเพลิงไหม้กรณีเกิดอุบัติเหตุ... 28 ส.ค. 2556 12:15 ไทยรัฐ