บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กองทุนฟื้นฟู จ่ายหนี้แล้ว 60,000 ล้าน

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูจ่ายหนี้แล้ว 60,000 ล้าน เล็งนำเงินกระจายหุ้น บสก.ใช้หนี้เพิ่ม...

วันนี้ (15 ส.ค.56) กองทุนเพื่อการฟื้นฟู รายงานผลการจ่ายคืนหนี้ ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา หลังคลังโอนหนี้ให้เมื่อ ก.ย.ปีที่แล้ว ชำระเงินต้น และดอกเบี้ยคืนแล้วกว่า 60,000 ล้านบาท ขณะที่เชื่อมั่นมีเงินพร้อมชำระต่อเนื่องทุกงวด ทั้งจากการบริหารสินทรัพย์เก่า และนำ บสก.จดทะเบียนขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ผู้สื่อข่าวรายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ได้รายงานการบริหารจัดการหนี้ตาม พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ฯ พ.ศ.2555 หนี้ที่รัฐบาลกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ โดยตั้งแต่กระทรวงการคลังเริ่มโอนภาระการชำระหนี้ต้น เงินกู้และอัตราดอกเบี้ย ให้กับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในช่วงสิ้นเดือน ก.ย.2555 ที่ผ่านมา จนถึงล่าสุดสิ้นเดือน ก.ค. 2556 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยไปแล้วทั้งสิ้น 60,519.38 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็นชำระหนี้เงินต้น 22,065.65 ล้านบาท เป็นการชำระจากเงินกำไรของบัญชีผลประโยชน์ 5,565.65 ล้านบาท และเป็นการชำระด้วยสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ เองอีก 16,500 ล้านบาท ขณะที่ได้ชำระดอกเบี้ยไปแล้วทั้งสิ้น 38,453.73 ล้านบาท โดยเป็นการชำระในงวดเดือน ต.ค. 2555 จำนวน 35,038.63 ล้านบาท และล่าสุดในเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา 3,415.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ การชำระหนี้ดังกล่าวทำให้ยอดคงค้างของหนี้สินที่กระทรวงการคลังกู้ยืมเพื่อกองทุนฟื้นฟูฯ ล่าสุด สิ้นเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา อยู่ที่ 1,116,240.24 ล้านบาท เป็นเงินกู้ในส่วนของเอฟไอดีเอฟ 1 หรือการออกพันธบัตรออมทรัพย์ทั้งสิ้น 458,775.20 ล้านบาท และเป็นสวนของเอฟไอดีเอฟ 3 ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรขายให้สถาบันการเงิน 657,465.04 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการประเมินภาระการชำระหนี้เงินต้น และดอกเบี้ยของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ในระยะต่อไป เชื่อว่าจะยังสามารถทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำหนดเวลาทุกงวดอย่างแน่นอน จากการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ

นอกจากนั้น ธปท.ได้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพ หรือ บสก.(BAM) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และขายหุ้นบางส่วนของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ออกไป ซึ่งจะทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ มีสินทรัพย์สำรองไว้สำหรับการชำระหนี้มากขึ้น โดยคาดว่า บสก.จะสามารถเข้าจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557.