วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยศ.สรุป 3 แนวทาง แก้ปัญหาลูกหนี้เบี้ยวจ่าย

ที่ประชุมบอร์ด กยศ. สรุป 3 แนวทาง แก้ปัญหาลูกหนี้เบี้ยวจ่าย หวั่นกระทบสัดส่วนผู้กู้รายใหม่ เล็งขอความร่วมมือนายจ้างตรวจสอบสภาพหนี้ของพนักงานในบริษัท ...

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยหลังจากการหารือของคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุป 3 แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ชำระหนี้ของลูกหนี้ว่า 1.จะขอความร่วมมือกับองค์กรนายจ้าง ทั้งภาครัฐ และเอกชนลงนามบันทึกข้อตกลงในเดือน ก.ย.นี้ เพื่อตรวจสอบสภาพหนี้ของพนักงานในบริษัทว่า ได้กู้ยื่มเงิน กยศ.หรือไม่ เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้ลูกหนี้ กยศ.กลับมาชำระหนี้เหมือนเดิม

นางสาวฑิตติมา กล่าวว่า 2. จะว่าจ้างบริษัทติดตามหนี้ ซึ่งเป็นบริษัทที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐใช้บริการอยู่แล้ว เข้าช่วยติดตามทวงหนี้ให้กับ กยศ. จากเดิมที่ กยศ.จะใช้วิธีการติดตามหนี้ด้วยการส่งจดหมายเตือนไปยังลูกหนี้เท่านั้น เพื่อช่วยให้ กยศ.สามารถติดตามลูกหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ก่อนที่จะครบกำหนดการชำระหนี้อีกครั้งในวันที่ 5 ก.ค.57 และ 3.ในช่วง 6 เดือนจากนี้ไป ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.56–31 มี.ค.57 กยศ.จะกระตุ้นให้ผู้ที่ค้างชำระหนี้เข้ามาชำระหนี้ โดยมีแรงจูงใจพิเศษหากคนที่เข้ามาขอปิดบัญชีหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด จะไม่ถูกคิดเบี้ยปรับหรือมาขอชำระหนี้ที่ค้าง 50% จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 50% ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ให้กับกลับมาลูกหนี้ปกติ

นางสาวฑิตติมา กล่าวต่อว่า ส่วนความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้ กยศ.และกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันรายได้ในอนาคต หรือ กรอ.หากมีหนี้ค้างชำระต้องถูกแบล็กลิสต์ (ขึ้นบัญชีดำ) เข้าไปอยู่ศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) นั้น ยังต้องหารือในรายละเอียดร่วมกับเครดิตบูโรเพิ่มเติมว่าทำได้หรือไม่ แต่ในอนาคตนั้น กยศ.จะสามารถดำเนินการอยู่แล้ว เพราะขณะนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กยศ. เพื่อเปิดโอกาสให้ กยศ.ดำเนินการติดตามทวงหนี้ และขึ้นแบล็กลิสต์ได้คล้ายกับเครดิตบูโร หากกฎหมายผ่าน กยศ.ก็จะดำเนินการทันที

ผู้จัดการ กยศ. กล่าวต่อว่า สำหรับสภาพคล่องของ กยศ. หลังจากถูกตัดงบประมาณปี 57 จำนวน 6,700 บาทนั้น คณะกรรมการฯ เตรียมเสนอของบประมาณกลางปี 57 จำนวนเงิน 3,500 ล้านบาท สำหรับผู้กู้รายเก่าก่อน 640,000 กว่าราย เพื่อให้ผู้กู้สามารถกู้ได้ในวงเงินเท่าเดิม ขณะที่ผู้กู้รายใหม่ปี 57 จำนวน 230,000 ราย คิดเป็นจำนวนเงินอีก 3,200 ล้านบาท หากไม่สามารถของบกลางเพิ่มได้ ก็จะกระทบกับผู้กู้ทันที โดยต้องลดสัดส่วนการปล่อยกู้สำหรับผู้กู้หรือนักเรียน-นักศึกษารายใหม่

"ปัญหาใหญ่ของ กยศ. คือ ผู้กู้รายเก่าไม่ยอมใช้หนี้ มีสัดส่วนถึง 48% และปีล่าสุด มียอดครบกำหนดชำระ 50,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา มีผู้กู้ไม่มาชำระหนี้ถึง 20,000 ล้านบาท ทำให้ กยศ. ขาดเงินที่จะนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับนักเรียนรายเดิมและนักศึกษารายใหม่ จึงต้องของบประมาณในจำนวนที่สูงขึ้น โดยในปีงบประมาณ 57 ถูกตัด 6,700 ล้านบาท จากที่ขอไป 23,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถปล่อยกู้ รายใหม่ได้เพียง 35,000 ราย จากแผนเดิมจะปล่อยกู้ปีนี้ 230,000 ราย" ผู้จัดการ กยศ. กล่าว.

ที่ประชุมบอร์ด กยศ. สรุป 3 แนวทาง แก้ปัญหาลูกหนี้เบี้ยวจ่าย หวั่นกระทบสัดส่วนผู้กู้รายใหม่ เล็งขอความร่วมมือนายจ้างตรวจสอบสภาพหนี้ของพนักงานในบริษัท ... 26 ก.ค. 2556 16:43 27 ก.ค. 2556 03:01 ไทยรัฐ