วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กรมการข้าว' ยันผลวิจัยข้าวไทยไม่พบสารเคมี

กรมการข้าวห่วงกระแสข้าวถุงปนเปื้อนสารเคมี กระทบชาวนาไทย เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องเทคนิคการใช้สารเคมีในนา ลั่นถึงเวลาต้องทบทวนทั้งระบบ ยันผลวิจัยข้าวไม่พบสารเคมีตกค้าง...

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว และเปิดอาคารข้าวและชาวนา ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ถึงกระแสข้าวถุงมีสารเคมีปนเปื้อน จนกระทบภาพลักษณ์ข้าวไทยว่า ในฐานะกรมการข้าวดูแลเรื่องภาคผลิตเป็นหลัก ต้องยอมรับว่าพอมีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาทำให้ห่วงใยมาก เพราะผลกระทบสุดท้ายจะมาถึงชาวนา โดยข้อเท็จจริงอยากเรียนว่า ข้าวไทยมีภาพลักษณ์มีชื่อเสียงมาช้านานจนทั่วโลกยอมรับ มีชาวต่างประเทศมาฝึกอบรมศึกษาดูงานเรื่องข้าว และคำตอบที่ได้รับมีการบอกว่า ข้าวไทยเป็นที่หนึ่งในโลก เป็นความภาคภูมิใจมาช้านาน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิยังเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ส่วนข้าวขาวที่นำไปทำข้าวนึ่งในการส่งออกก็ครองอันดับหนึ่งของโลกมาโดยตลอด เป็นข้าวคุณภาพดีเบอร์หนึ่งของโลกเช่นกัน ฉะนั้นกระแสข่าวที่ออกมาค่อนข้างคลาดเคลื่อนในบางประการ แต่ในบางประการอาจจะใช่ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดพลาดทางเทคนิคมากกว่า โดยเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะทบทวนทั้งระบบในเรื่องของการใช้สารเคมีในนาข้าว ซึ่งขอยืนยันว่ากระบวนการผลิตข้าวของชาวนามีความปลอดภัย เพราะมีเรื่องของสภาพแวดล้อม เรื่องน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่สำคัญการใช้สารเคมีในนาข้าวจะยุติลงเมื่อข้าวออกดอก และมีการเก็บเกี่ยวประมาณ 30 กว่าวัน จากนั้นนำไปเก็บรักษาเกือบ 30 วัน ซึ่งช่วงเวลา 45-60 วัน ปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างในข้าว จากการวิจัยของกรมการข้าวจากแปลงนาไม่มีเลย

"กรมการข้าวกล้ายืนยันได้ เพราะมีผลงานวิจัยรองรับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดทางเทคนิค คิดว่าแก้ไขได้ไม่ยาก ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะทบทวนเรื่องของกระบวนการใช้สารเคมีทั้งระบบ ตั้งแต่เรื่องในแปลงนาไปจนถึงเรื่องเก็บรักษา ยังเชื่อมั่นว่าในเวลาไม่ช้านี้ความจริงจะปรากฏทุกอย่าง และข้าวไทยเรายังมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อถือของตลาดโลกแน่นอน มั่นใจได้เลย"

อย่างไรก็ตาม เพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในเรื่องข้าว ทางกรมการข้าวได้มีกระบวนการทำงานคือ 1. การจัดตั้งหมู่บ้านลดต้นทุนการผลิตข้าว ลดเรื่องปุ๋ยเคมีและสารเคมี 2. เรื่องข้าวจีไอพีหรือข้าวปลอดภัย และ 3. เรื่องข้าวอินทรีย์ ทั้งหมดจะเป็นเป้าหมายสำคัญและจะเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกในอนาคต ในเรื่องข้าวปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และยังช่วยรักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ปัจจุบันมีชาวนาประมาณ 3.7 ล้านครัวเรือน ซึ่งกรมการข้าวมีภารกิจดูแลเรื่องภาคการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ทั้งการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือเรื่องเมล็ดพันธุ์ ที่จะให้องค์ความรู้เหล่านี้ไปถึงมือชาวนาโดยตรง ซึ่งพยายามจะใช้สื่อหลายช่องทางในการเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนชาวนา พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์ชาวนาในศูนย์วิจัยข้าวที่มีอยู่ 27 ศูนย์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์ ในการสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเอกสารข้อมูลสามารถดึงมาจากคอมพิวเตอร์ได้ โดยขณะนี้กำลังสร้างตู้คีย์ออส เพื่อต่อไปชาวนาสามารถกดหาข้อมูลความรู้จากตู้คีย์ออสได้ รวมทั้งเรื่องห้องสมุดชาวนาที่กำลังจะสร้างขึ้น

กรมการข้าวห่วงกระแสข้าวถุงปนเปื้อนสารเคมี กระทบชาวนาไทย เป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องเทคนิคการใช้สารเคมีในนา ลั่นถึงเวลาต้องทบทวนทั้งระบบ ยันผลวิจัยข้าวไม่พบสารเคมีตกค้าง... 18 ก.ค. 2556 14:00 ไทยรัฐ