วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ออมสิน' เพิ่มวงเงินกู้ธนาคารประชาชนสูงสุด 1 ล้าน

ธ.ออมสินขยายโครงการธนาคารประชาชน ขยายวงเงินเป็นตั้งแต่ 2 แสน ถึงหนึ่งล้านบาท โดยมี บยส.ร่วมค้ำประกัน..

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ ธนาคารออมสินจะเพิ่มวงเงินปล่อยกู้ให้ลูกค้าในโครงการธนาคารประชาชน หลังจากเปิดให้บริการมาครบ 12 ปี พบว่ามีหนี้ที่ไม่เกิดก่อให้รายได้ (เอ็นพีแอล) น้อยกว่า สินเชื่อพาณิชย์ ที่สำคัญยังช่วยลดหนี้นอกระบบอีกด้วย โดยธนาคารออมสินได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับบรรษัทประกันสินเชื่อขนาดกลางและขนาดย่อม (บสย.) เพื่อให้เปิดทางให้ บสย.เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชน

“ที่ผ่านมา ลูกค้าในโครงการดังกล่าว มีรายได้เพียง 5,000 บาท ก็สามารถกู้เงินได้ 50,000 บาท โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทั่วไป ทั้งหาบเร่ แผงลอย ไม่มีหลักแหล่งหรือสถานที่ในการทำงานที่ชัดเจน แต่มีความต้องการสินเชื่อเพื่อมาสร้างสภาพคล่องในยามฉุกเฉินเท่านั้น ส่วนลูกค้าที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นร้านค้า หรือมีบูธเล็กๆ ในห้างสรรพสินค้า หรือห้องแถวต้องการเงินหมุนเวียนมากกว่า 20,000 บาท ติดเงื่อนไขว่า ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้ลูกค้าเหล่านี้ ไม่สามารถขยายกิจการเพิ่มเติมได้”

ดังนั้น การขยายวงเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนจึงมีความสำคัญกับผู้ประกอบการ เป็นอย่างมาก โดยจะขยายวงเงินเพิ่มจากไม่เกิน 200,000 บาท เป็นตั้งแต่ 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้ จะมี บสย.เข้ามาร่วมค้ำประกัน เพื่อลดการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันของลูกค้าที่อาจจะมีทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน น้อยกว่าที่ธนาคารกำหนด แต่ก็ยังได้ รับวงเงินสินเชื่อในระดับที่ต้องการได้ โดยเสียอัตราดอกเบี้ย 7% ต่อปีบวกค่าความเสี่ยง 1-2% ต่อปีและบวกค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันของ บสย.ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้ตกลงอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่า จะปล่อยกู้ในโครงการดังกล่าวประมาณ 3,000 ล้านบาท

นายวรวิทย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.44 คณรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ธนาคารออมสินดำเนินโครงการธนาคารประชาชน จนถึงปัจจุบันครบ 12 ปี มีบัญชีสะสมรวม 3.5 ล้านบัญชี วงเงินสินเชื่อรวม 190,000 ล้านบาทและตั้งแต่ต้นปี 56 จนถึงปัจจุบัน (ม.ค.-พ.ค.) อนุมัติสินเชื่อ 171,652 บัญชี เป็นเงินสินเชื่อ 17,961 ล้านบาท โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 858,115 บัญชี เป็นเงิน 67,734 ล้านบาท มีเอ็นพีแอลเพียง 3.08% เท่านั้น โดยระยะแรกจะกู้ได้ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน ปัจจุบันกรณีกู้เงินไม่เกิน 100,000 บาทท อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน หากกู้เกินกว่า 100,000 บาททอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

“เป้าหมายของโครงประชาชนในอนาคต ต้องการขยายวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ผลิตสินค้าโอทอปตั้งแต่ 3 ดาว จนถึง 4 ดาว ซึ่งผู้ผลิตระดับนี้ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่พร้อมที่ขยายกิจการหรือพัฒนาฝีมือขึ้นเป็นโอทอประดับ 5 ดาว จึงต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่”

ผู้สื่อข่าวรายงานธนาคารออมสินว่า ธนาคารออมสินจัดงาน “100 ปี ธนาคารออมสิน 12 ปีโครงการธนา คารประชาชน ที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความสำเร็จของประชาชนจากจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ” ธนาคารออมสิน ถือเป็นสถาบันการเงินตัวอย่างและความสำเร็จของประชาชนในการรักษาวินัยการออม ที่เกิดจากธนาคารประชาชน ซึ่งเปิดให้บริการมาตลอดระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงพื้นที่เข้าดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีภาระหนี้ลดลงอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี แสดงให้เห็นว่า ธนาคารออมสินมีการปลูกฝังวินัยทางการเงินการคลัง รู้จักการออมเงิน และการวางแผนการใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารประชาชนแบบอย่างที่ดีของประชนทั่วไป

“ที่สำคัญธนาคารออมสินนับเป็นคลังออมสินเสาหลักสำคัญในการสร้างความเติบโตให้สังคมไทยและส่งเสริมสนับสนุนการออมให้กับเยาวชนและประชาชนในการสร้างวินัยการออมตั้งแต่เด็ก รวมทั้ง ธนาคารออมสิน ยังให้การสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เช่น การเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำในระบบได้ง่ายขึ้น ลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ และลดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เนื่องจากช่องว่างระหว่างผู้มีรายได้น้อยกับผู้มีรายได้มากยังมีความเหลื่อมล้ำสูงมากในปัจจุบัน”

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจึงจำเป็นต้องเร่งให้เข้าถึงพื้นฐานความเท่าเทียมกันและความเสมอภาค ทั้งด้านรายได้ประชาชน การกระจายพื้นฐานสาธารณูปโภคของภาครัฐ เช่น น้ำ ไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ให้เข้าถึงมากที่สุด การเข้าถึงระบบสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลให้ได้รับการดูแลที่เสมอภาค ลดความยากจน และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ตามมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้มีการดำเนินงานไปแล้วในหลายโครงการที่ผ่านมา

“ยิ่งประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น จะเป็นการช่วยลดรายจ่ายภาคครัวเรือนมากขึ้นเท่านั้นและแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แม้จะได้แค่ 20% ของเงินรายได้ประชาชนบนฐานที่ 10,000 บาท แต่ถือช่วยลดภาระได้มากสำหรับผู้มีรายได้น้อย จึงขอให้ธนาคารออมสินนำโครงการธนาคารประชาชนเข้าพื้นที่มากขึ้นจะยิ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยของหนี้นอกระบบแล้วกลับเข้าสู่ระบบวงจรภาครัฐต่อไปได้, สามารถจัดระบบการใช้เงินควบคู่กับการเก็บสำรองเงินไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน และสร้างการลงทุนในอนาคตได้”

ออมสินขยายโครงการธนาคารประชาชน เพิ่มวงเงินกู้เป็น 2 แสน-1ล้านบาท โดยมี บยส.ร่วมค้ำประกัน.. 8 ก.ค. 2556 16:00 ไทยรัฐ