วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก ยกระดับสถานตรวจสภาพรถให้น่าเชื่อถือ

กรมการขนส่งทางบก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้บริการ ตรอ. ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถ ตรอ. ทั่วประเทศ ด้วยระบบ Online ใช้ได้ครบ ทั่วประเทศ 26 มิ.ย.นี้...

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2556 นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถเก๋ง รถปิกอัพ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปต้องผ่าน การตรวจสภาพรถก่อนการชำระภาษีประจำปี โดยปัจจุบันมีสถานตรวจสภาพรถ หรือ ตรอ.ที่ผ่านการรับรองและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกทั่ว ประเทศ จำนวน 2,067 แห่ง โดยกรมการขนส่งทางบก ได้มีการพัฒนาสถานตรวจสภาพรถให้มีมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยแก่เจ้าของรถ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวอีกว่า ล่าสุดได้ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถของ ตรอ.ให้ต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV พร้อมรายงานผลการตรวจสภาพรถด้วยระบบออนไลน์ โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานทางทะเบียน เพื่อรายงานผลการตรวจสภาพรถแบบเรียลไทม์ ณ วันเวลาจริงที่ตรวจสภาพรถ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ใช้บริการในการได้รับสิทธิ์ ในการตรวจสภาพรถอย่างแท้จริง ซึ่งปัจจุบัน ตรอ.ต่าง ๆ ได้ทยอยดำเนินการติดตั้งระบบออนไลน์ มาอย่างต่อเนื่องและจะครบทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นี้ โดย ตรอ.ใดไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะส่งผลให้ใบอนุญาตสิ้นสุดลงทันที

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า การรายงานผลการตรวจสภาพรถของ ตรอ.ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV นี้ เป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกได้มีประกาศฯ เรื่องแบบ ขนาด มาตรฐานและคุณลักษณะของอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานและควบคุม กำกับ ดูแลสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 ซึ่งการใช้ระบบรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ นี้จะสามารถสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่ใช้บริการตรวจสภาพรถผ่าน ตรอ.และป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสาร ตรอ. ด้วย หากประชาชนพบสถานตรวจสภาพรถใด ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว แจ้งส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271-8613 หรือแจ้ง คอลเซ็นเตอร์ 1584.

กรมการขนส่งทางบก สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการใช้บริการ ตรอ. ยกระดับมาตรฐานการรายงานผลการตรวจสภาพรถ ตรอ. ทั่วประเทศ ด้วยระบบ Online ใช้ได้ครบ ทั่วประเทศ 26 มิ.ย.นี้... 23 มิ.ย. 2556 01:18 23 มิ.ย. 2556 02:37 ไทยรัฐ