วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เควอเตอร์'แรงตามคาด กวาดงบน้ำกว่า 1.62 แสนล.

ตามคาด! 'เควอเตอร์' จากเกาหลีใต้ คว้า 2 โครงการน้ำ แต่กวดงบประมาณรวมมูลค่ากว่า 162,999 ล้านบาท ในขณะที่ 'ไอทีดี' จากจีนได้รับการคัดเลือก 5 โครงการ แต่มูลค่าเม็ดเงินรวมเพียง 75,999 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. มีรายงานว่า นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย เป็นประธานในการประกาศผลคัดเลือกบริษัทเอกชน เพื่อเข้าดำเนินโครงการในโครงการบริหารจัดการน้ำฯ วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท ที่ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ มีการจัดให้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการนำกล่องบรรจุเอกสารที่ปิดอย่างมิดชิดาวางต่อหน้าคณะทำงานฯ และสื่อมวลชน จนถึงขั้นตอนการเปิดซองทีโออาร์ และการประกาศผลบริษัทเอกชนที่ได้รับการพิจารณา โดยให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพอย่างใกล้ชิดเพื่อความโปร่งใส หลังจากก่อนหน้านี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงกรณีการฮั้วในโครงการดังกล่าว

นายธงทอง กล่าวถึงขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกเอกชน เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ว่า คณะทำงานฯ จะประกาศรายชื่อบริษัทเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกทีละกลุ่มประเภทงาน (Module) รวมทั้งสิ้น 9 Module โดยกลุ่มประเภทงาน A1-A5 มีเอกชนเข้าร่วมเสนอราคา 2 ราย ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างรายใหญ่อย่างกลุ่มบริษัท ไอทีดี-พาวเวอร์ไชน่า (อิตาเลียน-ไทย) หรือกลุ่มไอทีดีฯ, กลุ่มบริษัท โคเรีย วอเตอร์ รีซอสเซส คอร์ปอเรชั่น หรือ เควอเตอร์

ทั้งนี้ กลุ่มประเภทงาน A1 อ่างเก็บน้ำ มูลค่า 50,000 ล้านบาท ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ กลุ่มไอทีดีฯ เสนอราคาสูงสุดที่ 49,999,894,000.00 บาทถ้วน หรือคิดเป็น 96.43% จากราคาเพดาน ในขณะที่กลุ่มเควอเตอร์ เสนอราคาที่ 90.60% ​ของราคาเพดาน

กลุ่มประเภทงาน A2 ผังเมืองและพื้นที่ปิดล้อม มูลค่า 26,000 ล้านบาท ผู้ได้รับการคัดเลอกคือ กลุ่มไอทีดี เสนอราคาเต็มกรอบเพดานที่ 26,000 ล้านบาท  ขณะที่กลุ่มเควอเตอร์ เสนอราคาเพียง 85.96%​ ของราคาเพดาน

กลุ่มประเภทงาน A3 แก้มลิง มูลค่า 10,000 ล้านบาท ผู้ได้รับการคัดเลือกคือกลุ่มเควอเตอร์ เสนอราคา 9,999 ล้านบาท , กลุ่มประเภทงาน A4 ปรับปรุงลำน้ำ มูลค่า 17,000 ล้านบาท  ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ กลุ่มไอทีดีฯ เสนอวเงินเต็มเพดานที่ 17,000 ล้านบาท 

สำหรับกลุ่มประเภทงาน  A5  ฟลัดเวย์ ซึ่งเป็นกลุ่มประเภทงานที่มีมูลค่าสูงสุดถึง 153,000 ล้านบาท ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ กลุ่มเควอเตอร์ เสนอราคาเต็มเพดาน 153,000 ล้านบาท

กลุ่มประเภทงาน A6-B4 มีเอกชนเข้าร่วมเสนอราคา 3 ราย ได้แก่ กลุ่มเควอเตอร์, กลุ่มไอทีดีฯ, และกิจการร่วมค้าล็อกซเล่ย์ โดย A6  คลังข้อมูลและการพยากรณ์เตือนภัย มูลค่า 4,000 ล้านบาท ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ กิจการร่วค้าล็อกซเล่ย์ เสนอราคาที่ 3,997.52 ล้านบาท, กลุ่มประเภทงาน B1 อ่างเก็บน้ำ ผู้ได้รับการคัดเลือกคือกลุ่มไอทีดีฯ เสนอราคาที่ 11,999.73 ล้านบาท, กลุ่มประเภทงาน B2  ผังเมืองและพื้นที่ปิดล้อม มูลค่า 14,000 ล้านบาท ผู้ได้รับการคัดเลือกคือกิจการร่วมค้าซัมมิท ยูเอสที เสนอราคาที่ 13,933.744 ล้านบาท และกลุุ่มประเภทงาน B3 ปรับปรุงลำน้ำ มูลค่า 5,000 ล้านบาท ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ กลุ่มไอทีดีฯ เสนอราคาเต็มเพดานที่ 5,000 ล้านบาท

นายธงทอง กล่าวอีกว่า ไม่มีเอกชนรายใดที่เสนอเกินกว่ากรอบเพดาน ถือเป็นผู้อยู่ในฐานะที่ต้องเจรจาต่อรองราคากับรัฐบาลต่อไป ส่วนผู้ที่เสนอราคาในลำดับถัดไปรัฐบาลจะนำไปจัดเก็บโดยไม่เปิดซองเอกสาร หากไม่สามารถเจรจาราคากับผู้เสนอราคาสูงสุดได้ รัฐบาลจะเจรจากับผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป

ส่วนขั้นตอนต่อไปหลังจากการคัดเลือกผู้ได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ จะเจรจาราคากับผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละกลุ่มประเภทงาน หากไม่สามารถตกลงราคากันได้ ก็จะเจรจากับผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป โดยมีกรอบการเจรจา 3 วัน และเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเจรจาตกลงราคาจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบ ก.คลัง จะดำเนินการระดมทุนตามอำนาจตาม พ.ร.บ.กู้เงิน ตามกรอบที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

ทั้งนี้ กลุ่มเควอเตอร์ ได้รับการคัดเลือกรวม 2 โครงการ คิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 162,999 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มไอทีดีฯ ได้รับการคัดเลือกรวม 5 โครงการ รวมมูลค่ากว่า 75,999 ล้านบาท, กิจการร่วมค้าซัมมิทฯ 1 โครงการ มูลค่า 13,933 ล้านบาท และกลุ่มล็อกซเล่ย์ 1 โครงการ มูลค่า3,997.52 ล้านบาท.

 

ตามคาด! 'เควอเตอร์' จากเกาหลีใต้ คว้า 2 โครงการน้ำ แต่กวดงบประมาณรวมมูลค่ากว่า 162,999 ล้านบาท ในขณะที่ 'ไอทีดี' จากจีนได้รับการคัดเลือก 5 โครงการ แต่มูลค่าเม็ดเงินรวมเพียง 75,999 ล้านบาท... 10 มิ.ย. 2556 13:03 ไทยรัฐ