วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กบข. จัดประชุมใหญ่เตรียมแจงสมาชิกกองทุน

กบข. เดินหน้าแจงสมาชิก หลัง ครม.แก้กฎหมายกองทุนให้สิทธิ์สมาชิกเลือกลงทุน หรือรับบำนาญได้อีกครั้ง ล่าสุดเตรียมใช้การประชุมใหญ่ประจำปีชี้แจงรายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขกฎหมายกองทุน กบข. โดยข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค.2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. เลือกกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ได้ มีผลบังคับใช้ในปีงบ 2558 เป็นต้นไป โดยจะได้รับเงินสมทบคืนทั้งหมด โดยคาดว่ากฎหมายจะผ่านสภาได้ภายในสิ้นเดือน พ.ค. นี้

น.ส.โสภาวดี กล่าวอีกว่า "ขณะนี้ข้าราชการได้สอบถามเข้ามาผ่านหลายช่องทาง ทั้งทางคอลเซ็นเตอร์ 1179 และเว็บไซต์​ ถึงรายละเอียดก่อนตัดสินใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ กบข.ทำได้เพียงแนะนำบางส่วนในการคำนวณเท่านั้น ส่วนจะตัดสินใจอย่างไรนั้นถือเป็นสิทธิของข้าราชการเอง ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ภายหลังหากผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาด ดังนั้นช่วงนี้ทั้งกองทุน กบข.และกรมบัญชีกลางได้ร่วมกันออกชี้แจงข้าราชการในพื้นที่ต่างๆ ให้เข้าใจแนวทางการตัดสินใจว่าจะอยู่เป็นสมาชิกต่อไป หรือว่าจะออกจากสมาชิก ทั้งนี้ ข้าราชการปัจจุบันต้องตัดสินใจเลือกตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ไปจนถึง 30 ก.ย.57 เพื่อเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ต.ค.57 ขณะที่ข้าราชการเกษียณอายุไปแล้วจะตัดสินใจได้ไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.57

อย่างไรก็ตาม ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค.นี้ จะมีการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก กบข.ประจำปี 2556 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและการรับจ่ายเงินกองทุนประจำปี โอกาสนี้กระทรวงการคลัง และ กบข.ได้เตรียมชี้แจงสมาชิกข้าราชการสมาชิกกองทุน กบข. รับทราบแผนยุทธศาสตร์การบริหารของกองทุนในปี 56 ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการสมาชิกได้รับทราบความชัดเจนก่อนตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่เป็นสมาชิก กบข.ต่อไปหรือว่าควรออกจากกองทุนเพื่อกลับไปรับบำนาญเหมือนเดิม

กบข. เดินหน้าแจงสมาชิก หลัง ครม.แก้กฎหมายกองทุนให้สิทธิ์สมาชิกเลือกลงทุน หรือรับบำนาญได้อีกครั้ง ล่าสุดเตรียมใช้การประชุมใหญ่ประจำปีชี้แจงรายละเอียด 26 พ.ค. 2556 13:00 ไทยรัฐ