บริการข่าวไทยรัฐ

ปู ลุยหนุนแหล่งเงินทุน SME รุกเออีซี

"นายกฯ ปู" เปิดงาน-ร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันการเงินเฉพาะกิจรัฐและ 5 กระทรวง สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอทอป และวิสาหกิจชุมชน เพื่อแข่งขันในตลาดโลก...

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 มี.ค.2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SMEs Roadmap : เปิดแนวรุกบุก AEC และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม ความร่วมมือในโครงการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย  เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน เตรียมความพร้อม และรองรับการแข่งขันในตลาดอาเซียนและสากล

จากนั้นเวลา 10.00 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายให้ข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ.