วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอน.จ่อชง ครม. อนุมัติราคาอ้อยฤดูผลิตปี 54/55

กอน.จ่อชง ครม. ขออนุมัติราคาอ้อยฤดูผลิตปี 54/55 เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันละ 1,074.54 บาท และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเท่ากับ 460.52 บาทต่อตันอ้อย

เมื่อวันท่ี่ 10 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุม ครม.วันที่ 12 มี.ค. กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (กอน.) จะเสนอขอความเห็นชอบ การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2554 /2555 โดยขอความเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2554/2555 เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 1,074.54 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 64.47 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเท่ากับ 460.52 บาทต่อตันอ้อย ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (กอน.) เสนอ

กอน.จ่อชง ครม. ขออนุมัติราคาอ้อยฤดูผลิตปี 54/55 เฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันละ 1,074.54 บาท และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายเท่ากับ 460.52 บาทต่อตันอ้อย 10 มี.ค. 2556 13:04 10 มี.ค. 2556 13:49 ไทยรัฐ