วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสอ.งัดกลยุทธ์ประหยัดไฟภาคอุตสาหกรรม

กสอ.โชว์โครงการ TEM กลยุทธ์ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมลดการใช้ไฟฟ้ารับมือวิกฤติพลังงาน เดือนเม.ย.นี้ หวังลดต้นทุนพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 5%

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นายสามัคคี โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. ได้จัดทำโครงการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (TEM) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในช่วงวิกฤติพลังงานเดือนเม.ย. โดยได้เน้นกระบวนการผลิตที่มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น ลดการสูญเสียจากการใช้พลังงานที่เกินความจำเป็น ซึ่ง TEM เป็นโครงการที่มุ่งเน้นงานด้านพลังงานโดยตรง เพื่อให้วิสาหกิจสามารถลดต้นทุน ด้านปริมาณการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 5% เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด

ขณะที่กสอ.ได้ทำการศึกษาพบว่า เมื่อแยกตามสาขาพบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุดถึง 43% ของกำลังการผลิตทั้งประเทศ รองลงมาเป็นสาขาธุรกิจ รวมถึงการใช้ของภาครัฐและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร 34%, บ้านที่อยู่อาศัย 22.1%, สาขาเกษตรกรรม 0.2%, สาขาอื่น ๆ ที่มีการใช้ฟ้าชั่วคราว 0.6% และสาขาขนส่งอย่างรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์ 0.1% ซึ่งเมื่อพม่าหยุดจ่ายก๊าซฯ แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคอุตสาหกรรม สำหรับอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง 6 อันดับ ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ, เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ, พลาสติก, สิ่งพิมพ์, ยานยนต์และชิ้นส่วน, เครื่องเรือนและเครื่องตกแต่งในอาคาร

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้ตั้งเป้ารณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีอัตราการใช้พลังงานสูง 5 อันดับ อาทิ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก ฯลฯ

พร้อมกันนี้ กสอ. ได้ยกตัวอย่างบริษัทประหยัดพลังงาน บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด บริษัทต้นแบบในการลดใช้พลังไฟฟ้าในโรงงาน หนึ่งในอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ TEM กับ กสอ. ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการฯ บริษัทใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตต่อปีสูงถึง 3.5 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ทำให้บริษัทเกิดแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานในทิศทางที่เป็นระบบมากขึ้น ทำให้บริษัทสามารถลดใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตต่อปีลดลงเหลือเพียง 3 ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง คิดเป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงกว่า 15% พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับ กสอ. ออก 8 มาตรการ รับมือสถานการณ์การขาดแคลนพลังงานในวันที่ 5–14 เม.ย. ด้วย

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและขอรับคำปรึกษาแนะนำในด้านการลดการใช้พลังงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ www.dip.go.th

กสอ.โชว์โครงการ TEM กลยุทธ์ช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมลดการใช้ไฟฟ้ารับมือวิกฤติพลังงาน เดือนเม.ย.นี้ หวังลดต้นทุนพลังงานได้ไม่น้อยกว่า 5% 8 มี.ค. 2556 15:57 8 มี.ค. 2556 19:43 ไทยรัฐ