วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี 55/56 ที่ 950 บาทต่อตัน

ครม.กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี 55/56 ที่ 950 บาทต่อตัน สศช.ติงการกำหนดราคาต้องให้คุ้มกับต้นทุนที่แท้จริงเพื่อที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูกาลผลิตปี 55/56 ที่ราคา 950 บาทต่อตันอ้อย ที่ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.หรือประมาณ 90.96% ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,044.45 บาทต่อตันอ้อยและกำหนดอัตราขึ้นและลงของราคาอ้อยเท่ากับ 57 บาทต่อ 1 หน่วยซี.ซี.เอสและกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิต 55/56 ที่ 407.15 บาทต่อตันอ้อยตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีความเห็นว่ากระทรวงอุตสาหกรรมควรกำหนดราคาให้คุ้มกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงของชาวไร่อ้อย พร้อมทั้งให้คุ้มทุนกับการผลิตที่แท้จริงสำหรับฤดูการผลิตปีต่อๆ ไปด้วยเพื่อที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการกู้เงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาจ่ายเงินส่วนเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยเนื่องจากสถานะการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 56 ยังเป็นลูกหนี้ต่อ ธ.ก.ส. จำนวน 3,045.15 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมต้องเร่งพัฒนาพันธุ์อ้อยใหม่ที่ให้ผลผลิตต่อไร่และความหวานที่เพิ่มขึ้น มีความต้านทานโรค และพัฒนาระบบการจัดการน้ำในไร่อ้อยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวมทั้งต้องจัดทำแผนการชำระหนี้โดยกำหนด ระยะเวลาที่ชัดเจนในการชำระหนี้คืนให้แก่ ธ.ก.ส.และยกเลิกการเก็บเงินเข้า กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่มาจากการปรับเพิ่มราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายในอัตรา กก.ละ 5 บาท หลังจากที่กองทุนอ้อยฯชำระหนี้เงินกู้ ธ.ก.ส.ที่เหลืออยู่เสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งให้เร่งรัดศึกษาแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งระบบให้แล้วเสร็จและเสนอให้ ครม.เพื่อให้แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมนี้ในระยะยาวต่อไป.

ครม.กำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี 55/56 ที่ 950 บาทต่อตัน สศช.ติงการกำหนดราคาต้องให้คุ้มกับต้นทุนที่แท้จริงเพื่อที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไม่ต้องมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 12 ก.พ. 2556 17:20 ไทยรัฐ