วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ซีพีเอฟ"ลุยห่วงโซ่สีเขียวเต็มสูบ

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับ Green Supply Chain หรือห่วงโซ่การผลิตสีเขียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม ชุมชน โดยตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่คัดสรรวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งเป็นต้นน้ำของกระบวนการผลิต นอกจากจะต้องได้วัตถุดิบคุณภาพสูง มีความสะอาดปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้ว ยังต้องคำนึงถึงแหล่งที่มาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปในมือผู้บริโภค ครอบคลุมธุรกิจต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือ Feed Farm และ Food “บริษัทจะมีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ที่ได้มาตรฐาน เช่นผู้ผลิตซอสปรุงรส หรือผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งก้าวหน้าไปถึงการมอบรางวัล Supplier CEO Awards กันแล้ว”

ทั้งนี้ ตัวอย่างการดำเนินงานภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียวในด้านฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซีพีเอฟได้ดำเนินโครงการ Green Farm จากนวัตกรรมสู่ฟาร์มสุกรรักษ์โลก ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ โครงการเลี้ยงกุ้งระบบปิดแบบน้ำหมุนเวียน ประหยัดการใช้พื้นที่ แต่ได้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น “กลยุทธ์ทั้งหมดนี้ไม่เพียงตอบโจทย์การก้าวไปสู่ครัวของโลกในอนาคต หากยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สเตกโฮลเดอร์) ทั้งหมด เพราะสิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่การทำซีเอสอาร์เพียงลำพัง แต่ต้องการการมีส่วนร่วมของสเตกโฮลเดอร์ทุกฝ่าย รวมถึงเกษตรกร เอ็นจีโอ และภาครัฐด้วย” ทั้งนี้ ซีพีเอฟวางกรอบสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2556-2560 ด้วยแนวทาง 3 ด้านคือ อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ ซึ่งจะเริ่มต้นจากภายในองค์กรสู่การขยายผลไปยังสังคมและสาธารณะ.

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)... 12 ก.พ. 2556 00:46 ไทยรัฐ