วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทางหลวงประกาศใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกฉบับใหม่

กรมทางหลวง ประกาศใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามกฎหมายของรถบรรทุกพ่วงฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556...

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงจะประกาศใช้ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2556

โดยให้รถบรรทุกพ่วงใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกฯ ดังนี้ รถพ่วง 6 เพลา 20 ล้อ ให้มีน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 52 ตัน, รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ให้มีน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน, รถพ่วง 7 เพลา 24 ล้อ ให้มีน้ำหนักรถบรรทุกไม่เกิน 53 ตัน ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายชัชวาลย์ กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือและช่วยกันดูแลรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น จึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับขี่รถบรรทุกทุกท่านปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ยังเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ที่จะนำมาบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทานอีกด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง โทรศัพท์.0 2354 6668 – 76 ต่อ 407 สายด่วนกรมทางหลวง 1586.

กรมทางหลวง ประกาศใช้พิกัดน้ำหนักรถบรรทุกตามกฎหมายของรถบรรทุกพ่วงฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 (ฉบับใหม่) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึง 31 ธ.ค. 2556... 28 ธ.ค. 2555 17:47 29 ธ.ค. 2555 00:33 ไทยรัฐ