วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯมอบนโยบายประกันราคาสินค้าเกษตร

นายกฯมอบนโยบายผู้ว่าทั่วประเทศ ร่วมมือเดินหน้าโครงการประกันราคา-ข้าว-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง เผย เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการขณะที่ยังมีปัญหาขั้นตอนและเอกสารประกอบ การลงทะเบียนไม่ครบผู้ว่าฯห่วงเกษตรกรบุกรุกที่ดินป่าทำไร่เลื่อนลอยมากขึ้น

วันนี้ (7 ก.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวมอบนโยบายการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและตัวแทนชาวนาทั่วประเทศว่า รัฐบาลขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานต่าง ๆให้ช่วยกันทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนให้โครงการประกันราคาสินค้าเกษตรเดินหน้าได้อย่างราบรื่นรวมทั้งจะมอบเป็นนโยบายให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทุกคนติดตาม เรื่องนี้เป็นพิเศษทุกครั้งที่ลง พื้นที่รวมทั้งจะขอความร่วมมือต่อสมาชิกรัฐสภาทุกคนเพื่อให้ช่วยดูแลให้ โครงการนี้เดินหน้าอย่างโปร่งใสเพื่อให้เกษตรกรทั้ง 4.47 ล้านครอบครัวที่ปลูกข้าว ข้าวโพดและมันสำปะหลังได้รับประโยชน์เท่าเทียม กันไม่ใช่มีเพียงส่วนน้อยหรือเพียง 700,000-800,000 ครัวเรือนเท่านั้น ที่ได้รับประโยชน์เหมือนกับโครงการรับจำนำเช่นที่ผ่านมา และขอยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่มีกระบวนการสมยอมการทุจริตระหว่างเกษตรกรและเอกชน เพื่อมารับส่วนต่างราคาชดเชยจำนวนมากจากรัฐบาลแน่นอนแต่ทุกขั้นตอนได้ดำเนิน การเพื่อให้โปร่งใส ชัดเจนไม่บิดเบือกลไกตลาดและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเกษตรกรไทย

ด้านนายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการประกันราคาเป็นเรื่องใหม่ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยัง ไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งจริง ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนันและส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ที่ต้องรับรองเกษตรกรตัวจริงที่แท้จริงเท่านั้นเพราะหัวใจสำคัญคือการขึ้น ทะเบียนเกษตรกรเพราะไม่มีใครรู้ว่าผลผลิตที่แท้จริงอยู่ที่ใดดังนั้นจึงต้อง ขึ้นอยู่กับทะเบียนเกษตรกรที่จะทำให้รู้ว่ามีการปลูกข้าวจริงและใครเป็น เจ้าของนาที่แท้ จริงดังนั้นผู้ว่าฯจะต้องประชาสัมพันธ์กระบวนการและขั้นตอนที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรเพื่อให้กลไกการขึ้นทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องที่สุด

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวเป็นการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรหากรายใดขายสินค้าไม่ ได้ราคาเท่ากับโครงการประกันและได้ขึ้นทะเบียนและทำสัญญาไว้กับธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างราคาให้แน่นอนและด้วยข้อจำกัดที่รัฐบาลมีเงินไม่มาก จึงต้องช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยก่อนโดยที่ผ่านมารัฐบาลต้องเข้าไปช่วยเหลือ เกษตรกรที่ปลูกข้าวปีละ 4 หมื่นล้านบาททุกปี หรือเท่ากับการใช้เงินสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน 1สายโดยยืนยันว่าจากการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังพบว่า ขณะนี้ราคาหัวมันสดอยู่ที่ก.ก.ละ1.80 บาทแล้วซึ่งเท่ากับว่ารัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินให้เกษตรกรเพราะมีกำไรจากการขาย ปกติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการสัมมนามีผู้ว่าราชการบางจังหวัดเช่น จ.น่าน แสดงความเป็นห่วงการบุกรุกพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อทำไร่เลื่อนลอยจะ เพิ่มมากขึ้นจากการที่รัฐบาลเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนแจ้งพื้นที่เพาะปลูกขณะ ที่ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต้องการให้รัฐบาลเพิ่มจำนวนที่รับประกัน ราคา ด้านตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดกังวลว่าผลผลิตในส่วนที่ไม่ได้ทำประกันราคา จะถูกขายในราคาใดและตัวแทนชาวนาจาก จ.ลพบุรี ระบุว่าการจดทะเบียนเกษตรกรจะต้องนำโฉนดที่ดินหรือสำเนามาด้วยแต่ในความเป็น จริงไม่สามารถนำมาได้เพราะเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นผู้ให้เช่าที่ทำนาอยู่ใน ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพฯซึ่งในประเด็นนี้รัฐบาลจะแก้ไขให้ผู้นำชุมชนและ ประชาคมชุมชนช่วยรับรองให้ ส่วนนายประสิทธิ์ บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทย เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศราคาอ้างอิงทุก 7วันแทนที่รัฐบาลกำหนดทุก 15 วันเนื่องจากราคาข้าวมีการเคลื่อนไหวรวดเร็วมาก

นายกฯมอบนโยบายผู้ว่าทั่วประเทศ ร่วมมือเดินหน้าโครงการประกันราคา-ข้าว-ข้าวโพด-มันสำปะหลัง เผย เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิธีการขณะที่ยังมีปัญหาขั้นตอนและเอกสารประกอบ การลงทะเบียนไม่ครบผู้ว่าฯห่วงเกษตรกรบุกรุกที่ดินป่าทำไร่เลื่อนลอยมากขึ้น 7 ก.ย. 2552 16:53 ไทยรัฐ