วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปตท.สผ. เฮลั่น พบแหล่งน้ำมันดิบใหม่

ปตท.สผ.เฮ! ประสบความสำเร็จค้นพบแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ หลุมที่ 6 ในแปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย มีอัตราการไหลของน้ำมันดิบ 5,243 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน...

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2555 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการเจาะหลุมสำรวจ Mouia Aissa-1 (MAS-1) ซึ่งเป็นหลุมสำรวจที่ 6 ในแปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย โดยค้นพบน้ำมันดิบในชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม Triassic Argilo Gréseux Inférieur (TAG-I) และได้ทำการทดสอบอัตราการไหลด้วยเทคนิค Drill Stem Test (DST) พบว่ามีอัตราการไหลของน้ำมันดิบ 5,243 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นอัตราการไหลสูงสุดจากการเจาะหลุมสำรวจทั้งหมดที่ผ่านมาในแปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ที่เจาะสำรวจในระยะแรกตั้งแต่ปลายปี 2554 ถึงต้นปี 2556 จำนวน 9 หลุม โดยปัจจุบันได้ทำการเจาะสำรวจไปแล้ว 6 หลุม ค้นพบน้ำมันดิบ 5 หลุม และขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบอัตราการไหลของหลุมสำรวจที่ 7

สำหรับแปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบกทางตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย มีพื้นที่ 5,378 ตารางกิโลเมตร มีผู้ร่วมทุนประกอบด้วย ปตท.สผ. 24.5% (ผู้ดำเนินการ) SONATRACH (บริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศแอลจีเรีย) 51% และ CNOOC Limited (บริษัทผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน) 24.5% นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในประเทศแอลจีเรียในแหล่งเบอร์ เซบา โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม.

ปตท.สผ.เฮ ! ประสบความสำเร็จค้นพบแหล่งน้ำมันแห่งใหม่หลุมที่ 6 ในแปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย มีอัตราการไหลของน้ำมันดิบ 5,243 บาร์เรลต่อวัน และก๊าซธรรมชาติประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน... 5 ธ.ค. 2555 13:31 ไทยรัฐ