วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธอส.สนองนโยบายรัฐ ขยายกู้บ้านหลังแรกอีก 6 เดือน

ธอส.รับสนองนโยบายรัฐ ขยายเวลายื่นกู้โครงการบ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 หลัง ครม.อนุมัติ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เตรียมวงเงิน 20,000 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบ้านหลังแรก” ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1 ล้านบาท ปัจจุบันยังมีลูกค้าประชาชนจำนวนมากที่สนใจสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำตามโครงการดังกล่าว ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเล็งเห็นถึงความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน จึงได้ขอขยายระยะเวลายื่นคำขอกู้ไปอีก 6 เดือน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลายื่นคำขอกู้ถึงวันที่ 30 ก.ย.55 ขยายระยะเวลาให้สามารถยื่นคำขอกู้ได้ถึงวันที่ 29 มี.ค.56 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 28 มิ.ย.56

“สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการบ้านหลังแรก อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีแรก ปีที่ 4-7 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (กรณีลูกค้าสวัสดิการ) และเท่ากับ MRR ต่อปี (กรณีลูกค้ารายย่อย) ปีที่ 8 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-1.00% ต่อปี (กรณีลูกค้าสวัสดิการ) และเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (กรณีลูกค้ารายย่อย) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 7.25% ต่อปี วัตถุประสงค์ให้กู้ซื้อ ให้กู้ปลูกสร้าง และให้กู้ซื้อทรัพย์ NPA ของ ธอส.วงเงินให้กู้ รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท”

นายวรวิทย์ กล่าวต่อว่า เป็นโอกาสดีสำหรับพี่น้องประชาชนที่กำลังหาซื้อที่อยู่อาศัยในช่วงนี้ เนื่องจาก โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี นับเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งกระทรวงการคลัง และธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต้องการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยต่ำ และสร้างโอกาสให้มีบ้านเป็นของตนเอง

ธอส.รับสนองนโยบายรัฐ ขยายเวลายื่นกู้โครงการบ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556 หลัง ครม.อนุมัติ 7 พ.ย. 2555 16:32 ไทยรัฐ