วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลดภาระขาดทุน รฟท.ประกาศยกเลิก 6ขบวนรถเชิงพาณิชย์

รฟท.ยุบเลิกขบวนรถเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ลดภาระขาดทุนปีละ 136 ล้าน ซึ่งขบวนที่ยกเลิกจะเป็นเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่-พิษณุโลก-อุบลราชธานี...

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า คณะกรรมการ รฟท. ได้อนุมัติและเห็นชอบให้การรถไฟฯ ยกเลิกการเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งจะทำให้การรถไฟฯ ลดภาระการขาดทุนการดำเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย ด้านต้นทุนผันแปร (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าพนักงาน) ได้ถึงปีละ 136 ล้านบาท

ทั้งนี้ การยกเลิกเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ดังกล่าว เป็นไปตามที่การรถไฟฯ และคณะทำงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการเดินรถฯ เสนอ นอกจากนี้ รถจักรและล้อเลื่อนที่การรถไฟฯ ได้ประกาศยกเลิก จะนำไปหมุนเวียนซ่อมบำรุงและจัดเป็นตู้สำรองเพื่อจัดทำขบวนรถอื่นๆ ในส่วนที่จำเป็นได้

สำหรับขบวนรถที่ยกเลิก ประกอบด้วย ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศที่ 11/10 เดินระหว่างกรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ ขบวนรถเร็วที่ 115/116 เดินระหว่างกรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ และขบวนรถเร็วที่ 143/144 เดินระหว่างกรุงเทพ-อุบลราชธานี–กรุงเทพ.

รฟท.ยุบเลิกขบวนรถเชิงพาณิชย์ 6 ขบวน เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ลดภาระขาดทุนปีละ 136 ล้าน ซึ่งขบวนที่ยกเลิกจะเป็นเส้นทางกรุงเทพ-เชียงใหม่-พิษณุโลก-อุบลราชธานี... 18 ต.ค. 2555 16:01 18 ต.ค. 2555 19:28 ไทยรัฐ