วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ.เตือนรับมือผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนตีตลาด

"พาณิชย์" เตือนผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยปรับตัวรับมือสินค้าที่มีคุณภาพจากจีนมาตีตลาด หันเน้นผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ แสวงหาวัตถุดิบราคาถูก หลังจีนให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ...

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจีนได้เริ่มให้ความสำคัญคุณภาพมาตรฐานของสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานสินค้ามากขึ้น โดยได้ออกระบบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อการนำเข้า-ส่งออก 2 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานบังคับ ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ ทรัพย์สิน และมาตรฐานสมัครใจ ซึ่งเป็นมาตรฐานส่งเสริม หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานบังคับ โดยได้กำหนดให้โรงงานผู้ผลิตสินค้าต้องยื่นคำร้องขอรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ต่อศูนย์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์แห่งประเทศจีน ซึ่งจะทำให้สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนมีคุณภาพมาตรฐานมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเร่งปรับตัวเพื่อสู้กับสินค้าจากจีน

"ที่ผ่านมา เครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนมีภาพลักษณ์ไม่ดีนักในสายตาผู้บริโภค แต่ปัจจุบันจีนได้พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียง ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนได้เข้ามาทำตลาดในไทย ทั้งในรูปแบบการจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูป และนำเข้าชิ้นส่วนเพื่อมาประกอบในไทย ดังนั้น เมื่อผู้ผลิตรายใหญ่ของจีนเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดในไทยมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เพราะมีต้นทุนการผลิตสูง แต่ไม่สามารถปรับราคาจำหน่ายตามต้นทุนที่สูงขึ้นได้ ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือเป็นผู้นำเข้าชิ้นส่วนมาประกอบในประเทศแทนการผลิตเอง" นายสุรศักดิ์กล่าว

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า จากสถิติการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยพบว่า แหล่งนำเข้าสำคัญ คือ จีน โดยตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย.55 มีส่วนแบ่งการนำเข้าถึง 59% ของการนำเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของไทย และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เพราะเป็นสินค้าที่มีความได้เปรียบในด้านราคา ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรเพิ่มทางเลือกในการแสวงหาแหล่งวัตถุดิบราคาถูก ปรับโครงสร้างการผลิต รวมถึงเน้นคุณภาพและสร้างนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ หรือสร้างความแตกต่างของสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน.

"พาณิชย์" เตือนผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าไทยปรับตัวรับมือสินค้าที่มีคุณภาพจากจีนมาตีตลาด หันเน้นผลิตสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ แสวงหาวัตถุดิบราคาถูก หลังจีนให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้น ... 16 ต.ค. 2555 22:15 16 ต.ค. 2555 23:09 ไทยรัฐ