วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แห่ลดวุฒิการศึกษาแลกทำงาน จบ "ดร." กินเงินเดือนปริญญาโท

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวนมากยอมปรับลดใบวุฒิการศึกษามาสมัครทำงานให้ตรงกับความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน หากไม่ปรับลดวุฒิการศึกษาผู้ประกอบการก็ไม่อยากรับมาทำงาน เพราะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงเกินกว่าเนื้องานแม้วุฒิการศึกษาจะใกล้เคียงกับความต้องการของโรงงานก็ตาม โดยตำแหน่งที่ต้องการสูงจะเป็นระดับช่างชำนาญ และวิศวกรรม ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เบื้องต้นมีแรงงานมากถึง 10-20% ที่ยอมรับเงินเดือนในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า

“มีหลายรายจบด็อกเตอร์มาสมัครงานแต่ก็ยอมกินเดือนในวุฒิปริญญาโท หรือนำวุฒิปริญญาโทมาสมัครงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโรงงาน บางคนจบระดับปริญญาโทก็จะใช้วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาตรีลดเหลือระดับ ปวส. เป็นต้น เพราะหากแรงงานไม่ดำเนินการลักษณะนี้ก็จะหางานยาก เนื่องจากแรงงานที่กลุ่มยานยนต์ต้องการมากที่สุดคือช่างระดับ ปวช. และ ปวส. ในอัตราหลายหมื่นหลายแสนตำแหน่ง”

นอกจากนี้ บรรดาค่ายรถยนต์ยังมีนโยบายที่จะช่วยเหลือแรงงานโดยได้ร่วมกับภาครัฐในการส่งเสริมให้แรงงานที่จบระดับ ปวช. และ ปวส. ได้มีหลักสูตรการศึกษาในโรงงาน เพื่อให้แรงงานเหล่านี้สามารถรับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อนำใบวุฒิมาปรับขึ้นตำแหน่งในอนาคต

นายศุภรัตน์กล่าวอีกว่า ส่วนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศวันละ 300 บาทนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อค่ายรถยนต์ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ให้ค่าจ้างในอัตราที่สูงกว่า แต่ในส่วนกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมอื่นๆจะได้รับผลกระทบ รัฐบาลควรหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือ.

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จำนวนมากยอมปรับลดใบวุฒิการศึกษามาสมัครทำงาน... 21 ก.ย. 2555 04:10 ไทยรัฐ