วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.ล้างขาดทุนตามติดเงินไหลเข้า-บาทแข็ง หวั่นธปท.เจ๊งเพิ่ม

คณะกรรมการล้างผลขาดทุน ธปท.ตามติดวิเคราะห์ มึนปัจจัยลบเงินทุนไหลเข้า ค่าบาทแข็ง หวั่นพอกผลขาดทุนซ้ำจนบาน คาดปลายเดือน ต.ค.มีแนวทางชัดเจนใน กกธ.และ ธปท.เลือกใช้...

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายช่วยงานบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (กกธ.) ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก.ย.นี้ คณะกรรมการศึกษาเพื่อหาแนวทางลดผลขาดทุน ของธปท.ซึ่งมีนายคณิศ แสงสุพรรณ เป็นประธาน จะนำเสนอความคืบหน้าในการศึกษาข้อมูลและวางแนวทางในการแก้ไขผลขาดทุนของ ธปท.ต่อ กกธ.หลังจากที่ 1 เดือนแรก ได้รายงานว่า ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า จะแบ่งการศึกษาออกเป็นส่วนๆ ว่า จะต้องศึกษาเรื่องใดบ้างเพื่อให้ครอบคลุมปัจจัยที่กระทบทั้งหมด

“เท่าที่มีการรายงาน คณะกรรมการชุด ดร.คณิศ จะมีการศึกษาทั้งในด้านการลงทุน ผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการดูดซับสภาพคล่องเงินบาทของ ธปท.ในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะการออกพันธบัตร ธปท. ซึ่งทั้งสองนี้เปรียบเหมือนรายรับและรายจ่ายของ ธปท. นอกจากนั้น ในช่วงนี้ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณเงิน ระยะที่ 3 (QE 3) ออกมา คณะกรรมการฯ จะต้องพิจารณาของเงินทุนไหลเข้าที่จะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทด้วย เพราะการตีราคาเงินทุนสำรองเป็นเงินบาท ในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามีผลกระทบให้เกิดผลขาดทุนของ ธปท.ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้ง ผลกระทบการขาดทุนเพิ่มขึ้นหากต้องเข้าแทรกแซงค่าเงินเพื่อลดการแข็งค่าของเงินบาท”

ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.กล่าวต่อว่า ถัดจากการประชุมครั้งนี้ไปอีก 1 เดือน หรือการประชุมกกธ.ในช่วงปลายเดือน ต.ค.คณะกรรมการชุด ดร.คณิศ น่าจะมีการรายงานผลการทำงาน และแนวทางการลดผลขาดทุนของ ธปท.เสนอต่อ กกธ.อย่างเป็นทางการ เพราะเป็นช่วงครบเวลา 3 เดือน ที่ได้ขอไว้เพื่อทำงาน อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่า ผลการศึกษาที่ออกมา น่าจะเป็นการเสนอทางเลือกมากกว่าที่จะชี้ชัดว่า ต้องทำอะไรบ้างทันที

“การดำเนินการในส่วนของนโยบายการเงิน ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และทุนสำรองทางการ ส่วนหนึ่งขึ้นกับอำนาจ กกธ.จะพิจารณา ดังนั้นเมื่อมีการเสนอ กกธ.ก็จะลงความเห็นว่าให้ทำเพิ่มหรือไม่ และบางส่วนแม้ กกธ.อยากให้ทำก็ไม่มีอำนาจสั่งการ ต้องขึ้นกับคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และธปท. ซึ่งดูแลระบบการเงินของประเทศ”

ส่วนการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท.นั้น นายชาญชัยคาดว่าจะมีการเสนอรายชื่อแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ แทนตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลง 2 ตำแหน่ง คือ แต่งตั้งทดแทน นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการฯ ด้านบริหาร และแต่งตั้งทดแทนนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ที่ได้เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน

คณะกรรมการล้างผลขาดทุน ธปท.ตามติดวิเคราะห์ มึนปัจจัยลบเงินทุนไหลเข้า ค่าบาทแข็ง หวั่นพอกผลขาดทุนซ้ำจนบาน คาดปลายเดือน ต.ค.มีแนวทางชัดเจนใน กกธ.และ ธปท.เลือกใช้ 20 ก.ย. 2555 17:13 ไทยรัฐ