วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แบงก์ชาติย้ำชัดเงินซอฟท์โลนน้ำท่วมเกลี้ยงแล้ว

รองผู้ว่าฯ แบงก์ชาติระบุวงเงินซอฟท์โลนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี 2554 รวม 210,000 ล้านบาทหมดแล้ว และไม่สามารถเพิ่มได้อีก โดยสามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. มีรายงานว่า นางสุชาดา กิระกุล รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดสรรวงเงินแก่สถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 (ซอฟท์โลน) ในวงเงิน 210,000 ล้านบาท โดยสถาบันการเงินเริ่มเบิกเงินกู้จากธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2555 นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดสรรวงเงิน 210,000 ล้านบาท ให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งที่ยื่นขอรวมกันเติมวงเงินแล้ว

ทั้งนี้ วงเงิน 210,000 ล้านบาท ตามโครงการนี้ เป็นวงเงินสูงสุดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถจัดสรรได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่ง ณ วันที่ 29 ส.ค. 2555 ธนาคารแห่ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเสียหายมากกว่า 500,000 ราย ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และกระจายไปสู่ลูกค้ารายย่อยที่ต้องการขอรับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือตามโครงการนี้

มีรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับซอฟท์โลนนี้ มีวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย 210,000 ล้านบาท และเงินของสถาบันการเงินเองที่เข้าร่วมโครงการ 90,000 ล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทยคิดดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน 0.01% ก่อนนำไปช่วยเหลือลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยในอัตราดอกเบี้ย 3% คงที่ 5 ปี.

รองผู้ว่าฯ แบงก์ชาติระบุวงเงินซอฟท์โลนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมปี 2554 รวม 210,000 ล้านบาทหมดแล้ว และไม่สามารถเพิ่มได้อีก โดยสามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมทั่วประเทศ... 31 ส.ค. 2555 09:46 ไทยรัฐ