วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทรัพย์สินฯห้ามหิ้วของปลอม

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า มีแผนที่จะร่วมมือกับกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการกำหนดให้สายการบิน พาณิชย์ของไทยประกาศเตือนผู้โดยสารบนเครื่องบิน ไม่ให้นำสินค้าต้องห้ามนำเข้า หรือติดตัวเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย ซึ่งเหมือนกับกรณีที่ประเทศยุโรปห้ามถือสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กระเป๋าหรือนาฬิกาปลอม เพราะอาจโดนสุ่มตรวจและถูกยึดหรือดำเนินคดีได้ ขณะเดียวกัน มีแผนที่จะจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวและย่านการค้า เช่น พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า และตลาดโรงเกลืออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการปรามพ่อค้าแม่ค้า และป้องกันการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและละเมิดลิขสิทธิ์ให้ลดลง

พร้อมกันนี้ มีแผนที่จะหารือกับกรมศุลกากร และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้การดูแลและป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำได้ดีขึ้น หลังจากกรมได้ปรับปรุง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้าและการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีไปแล้ว โดยในส่วนของกรมศุลกากรจะผลักดันแก้ไข พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 ให้อำนาจตรวจยึดสินค้าผ่านแดนหรือถ่ายลำเรือ เพื่อป้องกันการนำสินค้าละเมิดเข้าประเทศ ในส่วนของกระทรวงไอซีที จะขอให้แก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ให้ครอบคลุมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งบล็อกเว็บไซต์ที่มีการละเมิดได้

สำหรับความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ในส่วนของการบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ดิจิตอล ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอ ครม. นอกจากนี้ อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยก่อนยกร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ และ พ.ร.บ.เครื่อง หมายการค้า เพื่อกำหนดความรับผิดของเจ้าของพื้นที่ที่ขายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย.

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า มีแผนที่จะร่วมมือกับกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการกำหนดให้สายการบิน พาณิชย์ของไทยประกาศเตือนผู้โดยสารบนเครื่องบิน ไม่ให้นำสินค้าต้องห้ามนำเข้า หรือติดตัวเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาด้วย... 31 ส.ค. 2555 00:41 31 ส.ค. 2555 00:41 ไทยรัฐ