วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พาณิชย์" เปิดยื่นซองประมูลข้าวสต๊อกรัฐ

"พาณิชย์" เปิดยื่นซองประมูลข้าวสต๊อกรัฐ 7.53 แสนตัน ก่อนตรวจคุณสมบัติพรุ่งนี้ (29 ส.ค.) ด้านบริษัทฯประมูลระบุ ใช้ราคาข้าวในตลาดเป็นเกณฑ์เสนอ และได้ดูสภาพข้าวแล้ว


เมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายมนัส สร้อยพลอย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าว ออกประกาศจำหน่ายข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา เพื่อจำหน่ายข้าวทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก มีผู้สนใจเดินทางมายื่นซองเสนอราคาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทที่ยื่นซองประมูล ได้แก่ บริษัท ทาปิโอก้า ฟลาวด์แอนด์เกรน จำกัด ยื่นซองเสนอราคาในหมวดข้าวเปลือกเจ้าค้างส่งมอบ บริษัทโอแลม ประเทศไทย จำกัด ยื่นซองประมูลในหมวดข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวปทุมธานี และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ และ บริษัท วานนท์ธัญญกิจ จำกัด ยื่นซองประมูลในหมวดข้าวเปลือกหอมมะลิปี 2548/2549

ด้าน นายอัครพงศ์ ทีปวัชระ ผู้อำนวยการสำนักการค้าข้าวต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า การยื่นซองเสนอราคาเพื่อระบายข้าวในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ในรอบปีนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม เพราะผลการผลิตข้าวลดลงประกอบกับราคาข้าวในตลาดปรับตัวดีขึ้น พร้อมยืนยันว่า การประมูลมีความโปร่งใส เกณฑ์ราคาที่ใช้ต่อรองเป็นราคาอ้างอิงจากตลาดโลก ส่วนวันพรุ่งนี้ (29 ส.ค.) จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง และในวันที่ 30 สิงหาคม จะมีการประชุมคณะทำงาน เพื่อต่อรองราคากับผู้เสนอซื้อ หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อไป

ด้าน นายชัยศิริ ลีศิริกุล ตัวแทนจากบริษัท เค. เอ็ม. ซี. อินเตอร์ไรซ์ 2002 จำกัด กล่าวว่า ในครั้งนี้มาประมูลข้าวสารหอมมะลิ ในปริมาณ 3,000-4,000 ตัน โดยใช้ราคาข้าวในตลาดเป็นเกณฑ์ในการเสนอราคา พร้อมระบุว่า ได้ดูสภาพข้าวสารที่เก็บรักษาบ้าง และอยากได้ข้าวในโกดังที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ และยังเชื่อว่าการเปิดให้ประมูลข้าวครั้งนี้มีความโปร่งใส

สำหรับปริมาณข้าวทั้งหมดที่มีการยื่นซองประมูลมีจำนวน 753,000 ตัน แบ่งเป็น ข้าวสารหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุมธานี และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2554/55 ปริมาณ 499,000 ตัน ข้าวขาว 5% ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2554/55 ปริมาณ 210,000 ตัน และข้าวเปลือกค้างการส่งมอบที่โรงสี เป็นชนิดข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมจังหวัดและข้าวเปลือกเจ้า 5% ที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ฤดูกาล 2548/49  2549/50  และ 2550/51 โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2550 มีปริมาณ 44,000 ตัน และหลังการยื่นซองเสนอราคาเสร็จสิ้นในเวลา 16.30 น. คณะทำงานดำเนินการระบายข้าว จะนัดประชุมในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา และต่อรองราคากับผู้เสนอซื้อ หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในราคา โดยอิงกับราคาข้าวในตลาดปัจจุบัน

ส่วนหลักเกณฑ์ประมูลข้าว กำหนดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลทั้งหมดต่ออธิบดีกรมการค้า ต่างประเทศภายในวันนี้ (28 ส.ค.) โดยการเสนอราคาซื้อข้าวสารสต๊อกรัฐบาลจะต้องเสนอราคาซื้อ ณ หน้าคลังสินค้าที่ขอซื้อ และผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีหลักประกันเป็นหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หรือเช็คธนาคารที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย สั่งจ่ายกรมการค้าต่างประเทศ ในอัตราร้อยละ 2 ของมูลค่าสินค้าที่ยื่นเสนอซื้อ ซึ่งผู้เสนอราคาซื้อสามารถใช้สิทธิดูสภาพข้าวสารที่เก็บรักษาได้ หากไม่ขอใช้สิทธิดังกล่าวจะถือว่าผู้เสนอราคาซื้อยอมรับสภาพข้าวสารที่เสนอราคาโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

"พาณิชย์" เปิดยื่นซองประมูลข้าวสต๊อกรัฐ 7.53 แสนตัน ก่อนตรวจคุณสมบัติพรุ่งนี้ (29 ส.ค.) ด้านบริษัทฯประมูลระบุ ใช้ราคาข้าวในตลาดเป็นเกณฑ์เสนอ และได้ดูสภาพข้าวแล้ว 28 ส.ค. 2555 18:54 ไทยรัฐ