วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กคช.โชว์ผลงาน เล็งสร้าง'บ้านอีโค'ลดโลกร้อน

กคช.โชว์ผลงานกำไร 3 ปีซ้อน พร้อมวางคอนเซปต์รักษ์โลก เล็งสร้างบ้านอีโค่ ชูนโยบายที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพง ประมาณ 5-6 แสน/หลัง...

วันที่ 20 ส.ค. นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เผยว่า การเคหะฯ มีภารกิจด้านการพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ปัจจุบันมีผลงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยจำนวนทั้งสิ้น 692,526 หน่วย  (ณ ก.ค. 2555)

สำหรับผลประกอบการปี 2550-51 กคช.ประสบภาวะขาดทุนจากโครงการบ้านเอื้ออาทร ต่อมาปี 2552 กคช.ได้มีการปรับแผนการดำเนินงานใหม่ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปี 2552 มีกำไรสุทธิ 1,361 ล้านบาท ปี 2553 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,486 ล้านบาท และในปี 2554 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,110 ล้านบาท

"ช่วง 3 เดือนแรกของปี 55 กคช.ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม ทำให้การดำเนินงานจำต้องหยุดชั่วคราว ดังนั้น ปีนี้ กคช. จะมีเวลาทำงานจริงๆ ประมาณ 8-9 เดือนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กำไร ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2555 จำนวน 524 ล้านบาท สำหรับผลกำไรของ กคช. มาจากการผลดำเนินการ หากสามารถขายหน่วยได้มากเท่าไหร่ เงินค่าดำเนินการก็จะได้มากขึ้นเท่านั้น"

ด้านนางจำเนียร ดุริยประณีต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า "วันนี้คนจนสามารถอยู่ในรูปแบบของบ้านกลุ่มได้ ถ้าโครงการรื้อย้ายคูคลองผ่าน ครม. ประชาชนก็จะได้เห็นบ้านอยู่อาศัยในอีกรูปแบบหนึ่ง พูดง่ายๆ ว่า บ้านแฝด 4 ท่านอาจเคยเห็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว คอนโด ต่อไปท่านอาจจะเห็นบ้านกลุ่มคือ บ้าน 4 หลังชนกัน คือบ้านแถวเราชนด้านข้าง บ้านกลุ่มเราชนหลังกับด้านข้าง นี่คือนวัตกรรมที่การเคหะฯ ได้ริเริ่มขึ้น ในส่วนของโครงการ Eco-village ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้มีการทดลองเรื่องของพลังงานทดแทนมากมายทั่วประเทศ"

ทั้งนี้ กคช.ได้เตรียมผลักดันโครงการชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Eco-village) ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการศึกษาจัดทำเกณฑ์การทำโครงการ และการประเมินโครงการสำหรับโครงการในชุมชนน่าอยู่ น่าสบายอย่างยั่งยืน, โครงการพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ประเภทพลังงานหมุนเวียน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการของ กคช., โครงการน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน และโครงการศึกษาวิจัยระบบบริหาร และพัฒนาชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ คกช.ยังได้ทำการศึกษาโครงการก่อสร้างบ้านต้นแบบประหยัดพลังงาน 2 ชั้น "บ้านประหยัดพลังงานต้นทุนต่ำ" เพื่อเป็นทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยในภาวะโลกร้อนอีกด้วย โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 5-6 แสน/หลัง

ล่าสุด กคช.ได้เสนอโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุดที่ 1 จำนวน 89 โครงการ จำนวน 50,731 หน่วย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อส่งต่อคณะกรรมการฯ และ ครม.ตามลำดับ.

กคช.โชว์ผลงานกำไร 3 ปีซ้อน พร้อมวางคอนเซปต์รักษ์โลก เล็งสร้างบ้านอีโค ชูนโยบายที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ราคาไม่แพง ประมาณ 5-6 แสน/หลัง... 20 ส.ค. 2555 15:54 20 ส.ค. 2555 22:06 ไทยรัฐ