วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ประกาศขึ้นราคาแนะนำขายหมูทั้งระบบ

"พาณิชย์" ประกาศขึ้นราคาแนะนำขายหมูทั้งระบบ อีกกิโลละ 1-4 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2-9 ส.ค. นี้ ทำให้ราคาขายปลีกหมูเนื้อแดง กทม.และภาคตะวันตกอยู่ที่ 110 บาท/กก. ...

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2555 นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกรแนะนำ มีผลตั้งแต่วัน 2-9 ส.ค.นี้ ซึ่งเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 1-4 บาทจากการประกาศเมื่อสัปดาห์ก่อน ดังนี้ ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตกไม่ต่ำกว่าราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 56 บาท จากสัปดาห์ก่อนที่กก.ละ 54 บาท ภาคใต้ ไม่ต่ำกว่ากก.ละ 57 บาท เท่าสัปดาห์ก่อน ภาคตะวันออก ไม่ต่ำกว่ากก.ละ 58 บาทจากเดิม 56 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ต่ำกว่ากก.ละ 59 บาทเท่าเดิม และภาคเหนือ ไม่ ต่ำกว่ากก.ละ 60 บาทเท่าเดิม

ส่วนราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ (หมูซีก) กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตกไม่สูงกว่ากก.ละ 68 บาท จากเดิม 65 บาท ภาคใต้ ไม่สูงกว่ากก.ละ 69 บาทเท่าเดิม ภาคตะวันออก ไม่สูงกว่ากก.ละ 70 บาท จากเดิม 68 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สูงกว่ากก.ละ 71 บาทเท่าเดิม และภาคเหนือ ไม่สูงกว่ากก.ละ 72 บาทเท่าเดิม ขณะที่ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันตกไม่สูงกว่ากก.ละ 95 บาท จากเดิม 91 บาท ภาคใต้ ไม่สูงกว่ากก.ละ 96 บาทเท่าเดิม ภาคตะวันออก ไม่สูงกว่ากก.ละ 97 บาทจากเดิม 95 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สูงกว่ากก.ละ 99 บาทเท่าเดิม และภาคเหนือ ไม่สูงกว่ากก.ละ 100 บาทเท่าเดิม

สำหรับราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดง เฉพาะเนื้อแดง (เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคตะวันตก ไม่สูงกว่ากก.ละ 110 บาท จากเดิม 106 บาท ภาคใต้ ไม่สูงกว่ากก.ละ 111บาทเท่าเดิม ภาคตะวันออก ไม่สูงกว่ากก.ละ 112 บาท จากเดิม 110 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่สูงกว่ากก.ละ 114 บาทเท่าเดิม และภาคเหนือ ไม่สูงกว่าราคากิโลกรัมละ 115 บาทเท่าเดิม ยกเว้น เนื้อสุกรชนิดที่มีคุณภาพพิเศษ เช่น เนื้อสุกรอนามัย เนื้อสุกรไร้สาร ที่มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ

อย่างไรก็ตาม กรมจะติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิด หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการแจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ กรมจะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบพฤติกรรมเอาเปรียบประชาชน จะดำเนินการตามกฎหมาย.

"พาณิชย์" ประกาศขึ้นราคาแนะนำขายหมูทั้งระบบ อีกกิโลละ 1-4 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2-9 ส.ค. นี้ ทำให้ราคาขายปลีกหมูเนื้อแดงกทม.และภาคตะวันตกอยู่ที่ 110 บาท/กก. 1 ส.ค. 2555 18:48 ไทยรัฐ