วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ดบีโอไออนุมัติลงทุนต่างแดนแสนล้านบาท

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติลงทุนแสนล้านบาท พร้อมเห็นชอบแนวทางและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เล็งอินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม เป็นหลัก...            

วันที่ 1 ส.ค.   นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางและยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งเห็นชอบการกำหนดประเทศเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยไปลงทุน และเห็นชอบแผนการดำเนินงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 3 ประการ คือ 1. ช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 2. เพิ่มรายได้แก่ประเทศจากผลกำไรจากการลงทุนในต่างประเทศ และ 3. เพิ่มบทบาทและยกสถานะของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจโลก           

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องประเทศเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจไทยไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง ซึ่งเป็นประเทศเป้าหมายหลัก คือ อินโดนีเซีย พม่า และเวียดนาม กลุ่มที่สอง ได้แก่ ประเทศอาเซียนอื่นๆ รวมทั้งจีนและอินเดีย กลุ่มที่สามคือประเทศอื่นๆ

“ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศด้วย โดยมีแผนงานหลักๆ ได้แก่ การพัฒนานักลงทุนและบุคลากร เพื่อรองรับการลงทุนไทยในต่างประเทศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ การกำหนดคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้ไปลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการด้านภาษีอากร เพื่อจูงใจให้ไปลงทุนในต่างประเทศ และมาตรการทางการเงิน เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่กิจการที่ไปลงทุนในต่างประเทศด้วย”          

นางอรรชกา กล่าวว่า ท่ี่ประชุมยังเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุน 16 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 116,789 ล้านบาท อาทิ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิตน้ำพืชผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก กำลังการผลิตปีละประมาณ 116 ล้านลิตร เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,100 ล้านบาท ตั้งโรงงานที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (เขต 2) บริษัท เอ็นทีพีที จำกัด ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิต ชิ้นส่วนโลหะ ประเภท OUTER RING และ SHAFT กำลังการผลิตปีละประมาณ 6,200,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,206.0 ล้านบาท ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จังหวัดชลบุรี (เขต 2)

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิตตัวกระป๋องอะลูมิเนียม กำลังการผลิตปีละประมาณ 750 ล้านชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค (สระบุรี) จังหวัดสระบุรี เขต 2 , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล กำลังการผลิตปีละประมาณ 100,000 คัน และได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กำลังการผลิตปีละประมาณ 1,026,700 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 14,000 ล้านบาท มีการจ้างแรงงานไทย 1,521 คน ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 , บริษัท อิจิโกห์ อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิต โคมไฟรถยนต์ กำลังการผลิตปีละประมาณ 2,300,000 ชิ้น และได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผลิตกระจกมองข้างรถยนต์กำลังการผลิตปีละประมาณ 1,500,000 ชิ้น เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,400 ล้านบาท ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นต้น.

บอร์ดบีโอไอ อนุมัติลงทุนแสนล้านบาท พร้อมเห็นชอบแนวทางและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เล็งอินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม เป็นหลัก... 1 ส.ค. 2555 18:16 1 ส.ค. 2555 22:19 ไทยรัฐ