วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ไฟเขียวจดทะเบียนตั้งบริษัทข้ามเขต

'พาณิชย์' ไฟเขียวจดทะเบียนตั้งบริษัทข้ามเขต ประเดิม 3 จังหวัดแดนใต้ เปิดให้จดทะเบียนตั้งบริษัทข้ามเขตได้ พร้อมลดค่าธรรมเนียมลงครึ่งหนึ่ง เล็งขยายไปยังภาคเหนือ และอีสานต่อไป

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเปิดบริการให้ผู้ประกอบการที่จะจดทะเบียนนิติบุคคลใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสสามารถจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทข้ามเขต ได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา และที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จากเดิมที่กำหนดให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ทำกิจการอยู่ ณ จังหวัดใดจะต้องจดทะเบียนในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.55 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังได้ลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทลงจำนวนครึ่งหนึ่งของอัตราค่าธรรมเนียมตามปกติ โดยเป็นการดำเนินการต่อเนื่องต่อไปอีก 5 ปี หลังจากได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการมาแล้ว 6 ปีและกำหนดสิ้นสุดในเดือน ธ.ค.55 และยังสามารถขอหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสาร และคัดถ่ายเอกสารทางทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศด้วย

"กรมฯ กำลังจะพิจารณาขยายการให้บริการข้ามเขตไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป เช่น ภาคเหนือสามารถจดทะเบียนข้ามเขตได้ที่ จ.เชียงใหม่ ภาคอีสาน จดได้ที่ จ.นครราชสีมา เป็นต้น ส่วนการจดทะเบียนข้ามเขตทั่วประเทศ ขณะนี้กำลังผลักดันในเรื่องของกฎหมายรองรับ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะในด้านของเทคโนโลยีรองรับมีความพร้อมแล้ว ขาดแต่กฎหมายรองรับ”

นายศิริวัฒน์ กล่าวต่อถึงการตรวจสอบการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวว่า กรมฯ จะลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กรมที่ดิน เป็นต้น เพื่อตรวจสอบการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวว่ามีการดำเนินการผิดกฎหมายไทยหรือไม่ ซึ่งจะทำให้การเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างชาติในไทยมีความโปร่งใสมากขึ้น.

'พาณิชย์' ไฟเขียวจดทะเบียนตั้งบริษัทข้ามเขต ประเดิม 3 จังหวัดแดนใต้ เปิดให้จดทะเบียนตั้งบริษัทข้ามเขตได้ พร้อมลดค่าธรรมเนียมลงครึ่งหนึ่ง เล็งขยายไปยังภาคเหนือ และอีสานต่อไป 1 ส.ค. 2555 16:40 ไทยรัฐ