บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กนอ.แจงแผนฟื้นฟูโรงงานไฟไหม้ที่มาบตาพุด

กนอ.แจงแผนฟื้นฟูโรงงานที่มาบตาพุด หลังเกิดเหตุเพลิงใหม้ สั่งคุมเข้มเพิ่มระบบความปลอดภัยของกระบวนการจัดเก็บ และกำจัดสารตกค้าง ย้ำไม่เกิดปัญหาซ้ำซาก คาดกลับมาเดินเครื่องผลิตได้ในเดือน ต.ค. ...

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าในแผนการเข้าไปฟื้นฟู บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท กรุงเทพซินธิติก จำกัด (BST) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ยางชิ้นส่วนยานยนต์ พื้นรองเท้าพลาสติกและอุปกรณ์กีฬา ท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ซึ่งเกิดเหตุเพลิงใหม้ เมื่อเดือน พ.ค.ว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ของทุกขั้นตอนการผลิต ที่ต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างและการรั่วไหล ของสารอันตรายที่เกิดขึ้นซ้ำซากอีก เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจต่อชุมนุมชนในระยะยาว

นายวีรพงศ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กนอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบขั้นตอนการฟื้นฟูโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท มีแผนงานที่จะเข้าดำเนินการฟื้นฟูในแต่ละหน่วยผลิต เริ่มตั้งแต่ทำการไล่สารไฮโดรคาร์บอนที่ตกค้างในระบบไปเผาที่หอเผา (Flare) พร้อมตรวจสอบซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรให้ แล้วเสร็จในเดือน ก.ค.และคาดว่าจะได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการใหม่ในเดือนต. ค.นี้

ท้ังนี้ กนอ.ได้จัดทำแผนการตรวจสอบโรงงาน ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีอยู่ประมาณ 90 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกันจะดำเนินอย่างเข้มงวดกับผู้ประกอบการ ที่ละเลยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

นายวีรพงศ์ กล่าวต่อว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนในพื้นที่รอบนิคมฯมาบตาพุด กนอ.ได้ร่วมกับผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ยังคงจัดรถลาดตระเวน เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบในพื้นที่นิคมฯมาบตาพุด และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นประจำทุกวัน และมีการรายงานผลไปยังศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อทำการประมวลผลต่อไป.