วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'แอร์เอเชีย' งดสำรองที่นั่ง 27-29 ก.ค. เตรียมย้ายสู่ดอนเมือง

"แอร์เอเชีย" งดให้บริการสำรองที่นั่งชั่วคราว-เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางของเที่ยวบินที่เข้าและออกจากกรุงเทพฯ ระหว่าง 27-29 ก.ค.นี้ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการย้ายทุกเที่ยวบินสู่สนามบินดอนเมือง...

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายทัศพล แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เปิดเผยว่า ตามที่สายการบินแอร์เอเชียได้ประกาศย้ายฐานปฏิบัติการบินไปยังสนามบินดอนเมืองตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไปนั้น ดังนั้น ระหว่างเวลา 22.00 น. วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ถึงเวลา 22.00 น. วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 55 สายการบินจึงมีความจำเป็นต้องระงับระบบการให้บริการสำรองที่นั่งและเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางของเที่ยวบินที่เข้าและออกจากกรุงเทพฯ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและดำเนินการแก้ไขรหัสสนามบินจากเดิม BKK ให้เป็น DMK ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้โดยสารจะไม่สามารถสำรองที่นั่ง เปลี่ยนแปลงการเดินทาง และเช็กอินทางเว็บไซต์ได้ชั่วคราว

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีกำหนดการการเดินทางก่อนวันที่ 1 ตุลาคม หรือเดินทางจากฐานการบินอื่น เช่น ในเส้นทางเชียงใหม่ ภูเก็ต จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด สายการบินแอร์เอเชียขอแนะนำผู้โดยสารที่ต้องการสำรองที่นั่งหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางเข้าและออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ดำเนินการก่อนหรือหลังจากช่วงเวลา 22.00 น. วันที่ 27 กรกฎาคม-เวลา 22.00 น. วันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ซึ่งหลังจากการแก้ไขฐานข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางเข้าหรือออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จะได้รับเอกสารยืนยันการเดินทาง (Travel Itinerary) ใหม่อีกครั้ง ตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้เมื่อสำรองที่นั่ง เพื่อแจ้งรหัสสนามบินต้นทางหรือปลายทางใหม่จากเดิมสนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) เปลี่ยนเป็นสนามบินดอนเมือง (DMK)

นายทัศพล กล่าวต่อว่า ผู้โดยสารที่ได้เช็กอินล่วงหน้าไปแล้ว จะต้องดำเนินการเช็กอินใหม่อีกครั้งสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเร่งด่วนในช่วงที่มีการปรับปรุงระบบสำรองที่นั่ง สามารถติดต่อแอร์เอเชียผ่านทาง Live chat หรือ eForm โดยแจ้งหมายเลขการสำรองที่นั่งพร้อมรายละเอียดการเดินทาง ทั้งนี้ แอร์เอเชียจะมีแจ้งสถานะล่าสุดของการปรับปรุงระบบผ่านทาง AskAirAsia.com เพื่อให้ผู้โดยสารทราบ เมื่อระบบกลับมาให้บริการได้ตามปกติแอร์เอเชียขออภัยอย่างยิ่งในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณที่ผู้โดยสารให้ความไว้วางใจและเข้าใจการดำเนินการของเรา เพื่อให้การย้ายการให้บริการสู่สนามบินดอนเมืองเป็นไปอย่างราบรื่น.

"แอร์เอเชีย" งดให้บริการสำรองที่นั่งชั่วคราว-เปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางของเที่ยวบินที่เข้าและออกจากกรุงเทพฯ ระหว่าง 27-29 ก.ค.นี้ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการย้ายทุกเที่ยวบินสู่สนามบินดอนเมือง... 23 ก.ค. 2555 14:48 ไทยรัฐ