วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คูโบต้า ร่อนหนังสือแจง ยันสินค้าได้มาตรฐานญี่ปุ่น

โดย

คูโบต้า ร่อนหนังสือ ยันสินค้าได้มาตรฐานคุณภาพจากญี่ปุ่น ระบุ "วรวัจน์"  ยอมเป็นคนกลางเจรจาระหว่างบริษัทฯและเกษตรกร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ย้ำบริษัทฯพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ร้องเรียนทุกราย

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหนังสือชี้แจงกรณีกลุ่มเกษตรกรนำรถเกี่ยวนวดข้าวมาร้องเรียนที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยระบุสาเหตุคุณภาพไม่ตรงตามโฆษณา ซ่อมช้า และอะไหล่แพง ขอชี้แจงว่า ตลอดระยะเวลา 34 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและบริการ รวมทั้งคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การบริการหลังการขายที่รวดเร็วและทั่วถึง ดูแลคู่ค้าและลูกค้าอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมเสมอมา โดยรถเกี่ยวนวดข้าวทุกรุ่นของบริษัทฯ ผ่านการทดสอบจากสภาพการทำงานในพื้นที่จริงในประเทศไทยตามมาตรฐานการทดสอบของ คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานของพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ด้านการบริการ บริษัทฯ มีทีมช่างให้บริการถึงบ้านลูกค้าแต่ละราย เพื่อแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ให้ลูกค้าใช้งานรถเกี่ยวนวดข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการ 192 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ คอยให้บริการตรวจเช็กสภาพและซ่อมบำรุงสินค้าเพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพ สินค้าให้กับลูกค้ามากขึ้น บริษัทฯได้เชิญอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มาร่วมเป็นสักขีพยานในการทดสอบและลงชื่อรับรองผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ งานรถเกี่ยวนวดข้าวว่าเป็นไปตามที่บริษัทฯ ได้โฆษณาจริง

ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อต้นปี 2555 เกษตรกรกลุ่มนี้ได้เคยร้องเรียนไปที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อขอคืนสินค้า พร้อมทั้งขอคืนเงินดาวน์และเงินงวด โดยระบุสาเหตุจากคุณภาพสินค้าและราคาอะไหล่ และได้ประชุมร่วมกันระหว่างเกษตรกร บริษัทฯ และ สคบ.จังหวัดกำแพงเพชร โดย สคบ.กำแพงเพชร ขอให้บริษัทฯ ติดต่อเจรจากับลูกค้าแต่ละราย และรายงานผลต่อ สคบ.กำแพงเพชร บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการรับคืนสินค้าตามสภาพปัจจุบันของลูกค้าแต่ละราย โดยลูกค้าบางรายจะได้รับเงินคืนจากบริษัทฯ และบางรายต้องจ่ายเงินค่างวดที่ค้างชำระบางส่วนให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ มีเกษตรกรจำนวน 30 รายรับข้อเสนอการให้ความช่วยเหลือของบริษัทฯ และได้ถอนข้อร้องเรียนออกจาก สคบ.ในแต่ละจังหวัดแล้ว ในขณะที่ผู้ร้องเรียนบางส่วนไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าว

สำหรับกรณี ข้อร้องเรียนของเกษตรกรที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นคนกลางในการเจรจากับทางบริษัทฯ โดยมอบหมายให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเชิญผู้แทนบริษัทฯ ไปหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนให้กับเกษตรกร ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองข้อเสนอดังกล่าว และทำหนังสือชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ให้กับสำนักงาน คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว

อย่างไร ก็ตาม บริษัทฯ ขอยืนยันว่า จะดูแลช่วยเหลือผู้ร้องเรียนแต่ละรายอย่างดีที่สุด และเป็นธรรมกับทุกๆ ฝ่าย ด้วยการพิจารณาตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วน เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ และขอยืนยันว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าทุกราย คุณภาพสินค้า และบริการหลังการขาย เพื่อให้สามารถผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประโยชน์กับภาคการเกษตรของไทย

คูโบต้า ร่อนหนังสือ ยันสินค้าได้มาตรฐานคุณภาพจากญี่ปุ่น ระบุ "วรวัจน์" ยอมเป็นคนกลางเจรจาระหว่างบริษัทฯ และเกษตรกร เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ย้ำบริษัทฯพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ร้องเรียนทุกราย 20 ก.ค. 2555 18:18 ไทยรัฐ