วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"พาณิชย์" เร่ง ออกประกาศดักทางนอมินี ก่อนเปิดเสรีอาเซียน หวั่นไทยเสียประโยชน์

“ยรรยง” ห่วงต่างชาติอาศัยอาเซียนโกยผลประโยชน์ในไทยหลังเปิดเออีซี เร่งออกประกาศแนวทางตรวจนอมินีดักทางไว้ ชี้ธุรกิจสุ่มเสี่ยงทำนา อสังหาฯ โทรคมนาคม...

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจัดทำแนวทางการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างดำเนินการว่า เป็นการป้องกันต่างชาติ ซึ่งเป็นประเทศที่สาม ที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกอาเซียนมาลงทุนตั้งบริษัทในอาเซียน เพื่อใช้สิทธิ์ประโยชน์การเปิดเสรีบริการในอาเซียนมาลงทุนธุรกิจในไทยโดยได้ สิทธิเท่าเทียมกับชาติอาเซียน หรือการเป็นอาเซียนเทียม และกอบโกยผลประโยชน์จากไทยออกนอกประเทศ ดังนั้นไทยจึงต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรักษาเสถียรภาพของประเทศไว้ โดยหลังจากที่จัดทำแนวทางปฏิบัติเสร็จจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่มีกฎหมายเฉพาะ ดูแลในธุรกิจธนาคาร ตลาดหลักทรัพย์ โทรคมนาคม นำไปเป็นแนวทางในการตรวจสอบด้วย เพราะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนอมินี (คนไทยดำเนินการแทนต่างด้าว เช่น ถือหุ้นแทน)

“ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศชี้แจงอาเซียนว่าไทยจะออกแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพื่อดูแลธุรกิจภายในประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งประเทศอาเซียนอื่นด้วย โดยไม่ต้องการให้ประเทศที่สามมาตั้งบริษัทในอาเซียนแบบลอยๆ เพื่อมาใช้สิทธิ์ลงทุนในไทย เมื่อขาดทุนก็ปิดบริษัทหนีไป หรือกำไรก็ขนเงินทุนออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นพฤติกรรมถือหุ้นไขว้ 3 ชั้น ดังนั้นไทยและอาเซียนมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้ผลประโยชน์กับประเทศที่สามได้” นายยรรยง กล่าว

สำหรับแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบธุรกิจคนต่างด้าว ที่กำลังจัดทำอยู่นั้น นอกจากจะตรวจสอบเส้นทางเงิน สิทธิ์ในการครอบงำกิจการของคนต่างด้าวแล้ว ยังให้นำแนวทางปฏิบัติการปฏิเสธให้สิทธิประโยชน์แก่นิติบุคคลสัญชาตินอกอาเซียน ภายใต้กรอบความตกลงด้านบริการอาเซียนไปใช้ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ต่อผู้ให้บริการต่อนิติบุคคล นอกอาเซียน หาก ไม่ได้เป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมายของอาเซียน หรือเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินธุรกิจในประเทศสมาชิกอาเซียนน้อยกว่า 5 ปี เป็นต้น

“ยรรยง” ห่วงต่างชาติอาศัยอาเซียนโกยผลประโยชน์ในไทยหลังเปิดเออีซี เร่งออกประกาศแนวทางตรวจนอมินีดักทางไว้ ชี้ธุรกิจสุ่มเสี่ยงทำนา อสังหาฯ โทรคมนาคม... 19 ก.ค. 2555 18:16 ไทยรัฐ