วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.อ.ท.ดัชนีฯเชื่อมั่นอุตฯ มิ.ย. ลดลงเหลือ 102.7

ส.อ.ท.เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือนมิ.ย.ปรับตัวลดลงเหลือ 102.7 เหตุคำสั่งซื้อ-ยอดขายโดยรวมลด แต่ภาพรวมยังถือว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเพราะอยู่ในระดับเกิน 100

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (TISI) ในเดือนมิ.ย. จำนวน 1,123 ราย ครอบคลุม 42 กลุ่มอุตสาหกรรมของส.อ.ท. โดยผลการสำรวจพบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ระดับ 102.7 ลดลงจากระดับ 106.0 ในเดือนพ.ค.โดยค่าดัชนีที่ลดลงเกิดจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิตและผลประกอบการ ทั้งนี้ ปัจจัยที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในเดือนมิถุนายน ได้แก่ ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ความกังวลต่อสถานการณ์การเมือง และภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งทางตรง และทางอ้อมในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งออกไปยังยุโรป ตลอดจนคู่ค้าของไทยที่นำเข้าสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูปจากไทย เพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูปส่งออกไปยังยุโรปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามค่าดัชนีอยู่ในระดับเกิน 100 แสดงว่าผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นต่อการประกอบการในระดับดี โดยผู้ประกอบการยังเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีความแข็งแกร่งและสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 105.8  ลดลงจากคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม ที่ 111.1 จากยอดคำสั่งซื้อที่ยอดขายปริมาณผลผลิตรวมที่ลดลง ส่วนข้อเสนอแนะผู้ประกอบการต่อภาครัฐคือ ให้ผลักดันการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ คือ อินเดีย อาเซียน ตะวันออกกลาง เพื่อทดแทนกำลังซื้อจากยุโรปที่ลดลง และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  การขยายวงเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรง 300  บาทต่อวัน  เช่น  มาตรการภาษี การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน แก้ป้ญหาราคา  ปริมาณ และคุณภาพวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่สำคัญ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ.

ส.อ.ท.เผย ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เดือนมิ.ย.ปรับตัวลดลงเหลือ 102.7 เหตุคำสั่งซื้อ-ยอดขายโดยรวมลด แต่ภาพรวมยังถือว่าเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งและขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องเพราะอยู่ในระดับเกิน 100 19 ก.ค. 2555 15:40 ไทยรัฐ