วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เผยรายได้รัฐบาล9เดือนแรกปี55กระฉูดทะลุเป้า

สศค.เผยรายได้รัฐบาล 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 พุ่งทะลุเป้า แทบทุกรายการ ยกเว้นภาษีน้ำมันรายได้ต่ำเตี้ยเรี่ยดินเหตุรัฐประกาศขยายเวลาลดภาษีดีเซล คาดการจัดเก็บรายได้ปี 2555 เข้าวิน 1.98 ล้านล้านบาทได้ไม่ยาก...

วันที่ 12 ก.ค.  นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า รายได้รัฐบาลสุทธิเดือน มิ.ย.55 จัดเก็บรายได้สุทธิ 133,455 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 6,604 ล้านบาท หรือ 5.2% สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 21.2% สาเหตุสำคัญมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากเหตุการณ์อุทกภัย และผลจากโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้ภาษีรถยนต์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการถึง 3,226 ล้านบาท หรือ 35%

นอกจากนี้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลยังจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณ 2,807 และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2,657 ล้านบาท ขณะที่การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 1,913 ล้านบาท เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวงได้นำส่งรายได้จำนวน 1,052 ล้านบาท ส่วนภาษีน้ำมันยังคงจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 4,857 ล้านบาท หรือ 49.3% ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 0.005 บาท

สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 (ต.ค.54– มิ.ย.55) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,431,365 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 10,255 ล้านบาท หรือ 0.7% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 3.2% ภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 12,543 ล้านบาท อากรขาเข้าสูงกว่าประมาณ 11,048 ล้านบาท และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 9,132 ล้านบาท

โดยกรมสรรพากร จัดเก็บรายได้รวม 1,138,238 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 5,341 ล้านบาท หรือ 0.5% สูงกว่าช่วงเดียว กันปีที่แล้ว 7.2% เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 12,543 ล้านบาท หรือ 2.7% โดยเฉพาะภาษีมูลค่า เพิ่มจากการนำเข้าซึ่งสูงกว่าประมาณการ 13,462 ล้านบาท และช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 41,369 ล้านบาท และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 9,132 ล้านบาท หรือ 4.6% สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 17,888 ล้านบาท หรือ 5.1% เป็นผลจากเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ทำให้การชำระภาษีจากกำไรสุทธิรอบสิ้นปีบัญชี 54 ต่ำกว่าประมาณการ

กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้รวม 274,852 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 18,203 ล้านบาท หรือ 6.2% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 12.8% สาเหตุสำคัญมาจากการขยายเวลาการลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล ทำให้ภาษีน้ำมันจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 20,717 ล้านบาท หรือ 31.4% นอกจากนี้ ภาษีรถยนต์จัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการ 3,541 ล้านบาท หรือ 4.4% เป็นผลจากอุตสาหกรรมรถยนต์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงต้นปีงบประมาณ อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นภาษีรถยนต์ได้มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนภาษียาสูบจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 2,409 ล้านบาท เบียร์สูงกว่าประมาณการ 2,123 ล้านบาทและเครื่องดื่ม จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 1,160 ล้านบาท

กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้รวม 89,326 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 11,076 ล้านบาท หรือ 14.2% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 19% เนื่องจากอากรขาเข้าจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 11,048 ล้านบาท หรือ 14.5% เป็นผลจากมูลค่าการนำเข้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในหมวดรถยนต์และส่วนประกอบรถยนต์ที่ขยายตัวในระดับสูงโดยอัตราการขยายตัวของมูลค่านำเข้าในรูปดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินบาท โดยเฉลี่ยในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 55 (ต.ค.54 – พ.ค.55) สูงกว่าปีที่แล้ว 14.3% ทั้งนี้ สินค้าที่จัดเก็บอากรขาเข้าได้สูงเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องจักรกล และเครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ

ขณะที่รัฐวิสาหกิจ นำส่งรายได้ 85,852 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 1,166 ล้านบาท หรือ 1.4% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 7.6% โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการที่สำคัญ ได้แก่ บมจ.ปตท. สูงกว่าประมาณการ 2,190 ล้านบาท และ บมจ.กสท.โทรคมนาคมนำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 1,974 ล้านบาท ส่วนรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ บมจ.ทีโอที นำส่งรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 2,780 ล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำส่งรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 2,100 ล้านบาท นอกจากนี้ บมจ.การบินไทยมีผลประกอบการขาดทุน ทำให้ไม่ได้จ่ายเงินปันผล 1,740 ล้านบาท และกองทุนวายุภักษ์งดจ่ายเงินปันผล 900 ล้านบาท เนื่องจากคณะกรรมการการลงทุนกองทุนรวมวายุภักษ์มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลใน อัตรา 3% กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังเมื่อมีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา มากกว่าร้อยละ 3) ส่งผลให้กระทรวงการคลังไม่ได้รับเงินปันผลในส่วนนี้

ส่วนหน่วยงานอื่น จัดเก็บรายได้รวม 84,577 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2,374 ล้านบาท หรือ 2.9% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 5.3% เนื่องจากกรมศุลกากรได้ส่งคืนเงินที่กันไว้เพื่อชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับผู้ส่งออกสินค้าเหลือจ่ายจำนวน 4,655 ล้านบาท และกรมสรรพสามิตได้นำส่งเงินค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นคืนเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติยังไม่ได้นำส่งค่าใบอนุญาตกิจการโทรคมนาคม จากที่ประมาณการว่าจะนำส่งในเดือน ม.ค.55 จำนวน 2,000 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจรับรองงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

การคืนภาษีของกรมสรรพากร จำนวน 184,779 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 10,865 ล้านบาท หรือ 5.6% ประกอบด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 146,742 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 7,758 ล้านบาท หรือ 5% และการคืนภาษีอื่นๆ จำนวน 38,037 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 3,107 ล้านบาท หรือ 7.6% และการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ ให้แก่ อปท. ในปีงบประมาณ 2555 ได้มีการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท. แล้ว 5 งวด (ต.ค. 54 – ก.พ. 55) 34,817 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2,177 ล้านบาท หรือ 6.7%

“แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะมีความผันผวนจากวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซน แต่จากการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนำเข้าที่เร่งตัวขึ้นในอัตราที่สูง ประกอบกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายหลังอุทกภัย เป็นปัจจัยบวกสำคัญที่ทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 สูงกว่าเป้าหมาย กระทรวงการคลังจึงมั่นใจว่าการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2555 นี้ จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.98 ล้านล้านบาท”.

สศค.เผยรายได้รัฐบาล 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2555 พุ่งทะลุเป้า แทบทุกรายการ ยกเว้นภาษีน้ำมันรายได้ต่ำเตี้ยเรี่ยดินเหตุรัฐประกาศขยายเวลาลดภาษีดีเซล คาดการจัดเก็บรายได้ปี 2555 เข้าวิน 1.98 ล้านล้านบาทได้ไม่ยาก... 12 ก.ค. 2555 12:00 ไทยรัฐ