วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศเขตควบคุมเดินเรือโอกาสในหลวงเสด็จฯ ชลมารค

กรมเจ้าท่า ประกาศกำหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค

วันที่ 6 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรมเจ้าท่าว่า เนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเพื่อทรงเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ณ กรมชลประทาน สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และบริเวณรอบเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยเรืออังสนาที่กองทัพเรือจัดถวายเป็นเรือพระที่นั่งในการเสด็จพระราชดำเนิน ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2555 ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทางชลมารคโดยเรือพระที่นั่งอังสนาจากท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 16.30 น. จากนั้นเสด็จฯ ต่อไปยังเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และวนกลับมาที่กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ เพื่อทรงเปิดโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการ ในเวลา 18.30 น.

กรมเจ้าท่า โดยสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือ และการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย และการควบคุมการจราจรทางน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ กรมเจ้าท่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 กรมเจ้าท่า จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว

โดยกำหนดเขตควบคุมการเดินเรือจากด้านเหนือ ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 4 ถึงด้านใต้บริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้า ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 21.30 น. ห้ามเรือเดินทะเล เรือลากจูง เรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย เรือท่องเที่ยวและภัตตาคาร และแพไม้เดินผ่านพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ สำหรับเรืออื่นให้เดินเรือช้าและเบา ขณะขบวนเสด็จฯให้ลอยลำชิดฝั่ง ห้ามใช้แตรสัญญาณและเครื่องขยายเสียง ให้เปิดเฉพาะไฟเดินเรือ และตั้งแต่เวลา 18.00-21.30 น. ห้ามเดินเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมการเดินเรือ ระหว่างท่าเกียกกาย ถึงสะพานกรุงธน

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณหน้ากรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และให้เดินเรือห่างจากฝั่งประมาณ 50 เมตร ระยะความยาวประมาณ 120 เมตร โดยให้เดินเรือชิดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) เนื่องจากกองทัพเรือมีการวางทุ่นเครื่องหมายจอดเรืออังสนาจำนวน 2 ทุ่น ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2555 ทั้งนี้ ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ และกองทัพเรือ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือรักษาการณ์และประจำท่าเทียบเรือ หากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาท ถึงห้าพันบาท และกรมเจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า เบอร์โทรศัพท์ 0-2233-1311-8 ต่อ 308,309 หรือสายด่วนศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ 1199

กรมเจ้าท่า ประกาศกำหนดเขตควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องในโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค 6 ก.ค. 2555 16:27 ไทยรัฐ