วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"ชิเซโด" ทิ้งไทยหันไปซบเวียดนาม

นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า บริษัทชิเซโด จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเครื่องสำอางรายใหญ่ของโลกยี่ห้อชิเซโด จากประเทศญี่ปุ่น เตรียมยกเลิกการให้โรงงานที่รับจ้างผลิตเครื่องสำอางชิเซโด พร้อมทั้งยกเลิกแผนการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางชิเซโดในไทย  แล้วหันไปให้โรงงานผลิตชิเซโดในประเทศเวียดนามแทน เนื่องจากกฎระเบียบต่างๆของการผลิตเครื่องสำอางของไทยได้สร้างอุปสรรคต่อขีดความสามารถการแข่งขัน  โดยเฉพาะการกำหนดหลักเกณฑ์ในการแจ้งรายละเอียดก่อนวันผลิตสินค้าซึ่งต่างจากประเทศอื่นๆ ที่ให้แจ้งรายละเอียดก่อนวางจำหน่ายสินค้า รวมถึงนักลงทุนต่างชาติไม่มั่นใจในสภาพการเมืองของประเทศไทย เป็นต้น

“ประเทศไทยห้ามใช้สารผสมบางประเภทในการผลิตเครื่องสำอาง แต่ในสหรัฐฯ, ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (อียู) ยังอนุญาตให้ใช้ได้และเมื่อมีคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากตลาดต่างประเทศให้ใช้สารดังกล่าวในปริมาณมากกว่าปกติ  หน่วยงานของประเทศดังกล่าวก็ยังอนุญาตให้เพิ่มปริมาณได้ ในขณะที่โรงงานผลิตเครื่องสำอางในไทย ไม่สามารถใช้สารหรือเพิ่มปริมาณสารบางชนิดได้ตามคำสั่งซื้อ ทำให้โรงงานที่ตั้งอยู่ในไทยไม่สามารถผลิตได้ เพราะระเบียบของสำนัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) บังคับให้แจ้งรายละเอียดก่อนผลิต ทั้งๆที่สินค้าดังกล่าวไม่ได้จำหน่ายในเมืองไทย ต่างกับประเทศอื่นๆ ที่กำหนดให้แจ้งรายละเอียดก่อนการวางจำหน่าย หมายความว่า โรงงานสามารถผลิตสินค้าได้แต่ห้ามนำมาขายในประเทศนั้นๆ”

นอกจากนี้  ยังมีผู้ผลิตเครื่องสำอางระดับโลกในอียูและสหรัฐฯ อีกหลายรายมีแผนจะยกเลิกโครงการตั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอางในไทยเหมือนกัน หากไทยไม่แก้กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในกรณีดังกล่าว สำหรับประเทศได้รับอานิสงส์จากการทยอยย้ายฐานการผลิตเครื่องสำอางไปจากประเทศไทยคือเวียดนามและอินโดนีเซียเนื่องจากเปิดเสรีในการลงทุนในเรื่องนี้มากกว่าไทย และยังเป็นการตั้งฐานการผลิตในอาเซียน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558

นางเกศมณี กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพืชสมุนไพรมากกว่า 200,000 ชนิด แต่ยังไม่มีการศึกษาและวิจัยในการพัฒนาเป็นเครื่องสำอางอย่างจริงจังเหมือนกับอินเดียและจีน จนสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล ส.อ.ท.จึงต้องการให้รัฐบาลให้งบประมาณสนับสนุน เพื่อค้นคว้าวิจัยสมุนไพรมาเป็นเครื่องสำอางให้มากยิ่งขึ้น.

นางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า บริษัทชิเซโด จำกัด ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายเครื่องสำอางรายใหญ่ของโลกยี่ห้อชิเซโด จากประเทศญี่ปุ่น... 28 มิ.ย. 2555 00:12 ไทยรัฐ