วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทพ.ยกเลิกค่าประกันบัตร easyPass ดีเดย์14 ก.ค.นี้!

ข่าวดี กทพ. ประกาศยกเลิกค่าประกันบัตร Easy Pass เริ่มดีเดย์ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 14 ก.ค.นี้...

วันที่ 25 มิ.ย. 2555 นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการ กทพ. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2555 ที่มี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เป็นประธาน ได้มีมติให้ กทพ. ยกเลิกการเก็บเงินค่าประกันบัตร Easy Pass ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 14 ก.ค. 2555 โดยผู้สมัครใช้บัตร Easy Pass หลังวันและเวลาดังกล่าวจะไม่เสียเงินค่าประกันบัตร และจะต้องเติมเงินครั้งแรกในบัตรเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,000 บาท โดยกรรมสิทธิ์ในบัตร Easy Pass จะยังคงเป็นของ กทพ. ทั้งนี้ หากผู้ใช้บัตร Easy Pass ทำบัตรชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ยกเว้นแต่ความชำรุดเสียหายด้วยเหตุเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ กทพ.ก็จะหักค่าเสียหายดังกล่าวจากเงินสำรองค่าผ่านทางในบัตรต่อไป

สำหรับผู้ใช้ Easy Pass เดิมที่จ่ายค่าประกันบัตรไปแล้ว กทพ. จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการ หรือโอนเงินดังกล่าวเปลี่ยนเป็นเงินสำรองค่าผ่านทางในบัตร Easy Pass โดยจะกำหนดให้ผู้ใช้ Easy Pass ที่มีความประสงค์จะขอเงินประกันบัตรคืนผ่านบัญชีธนาคารให้ยื่นความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค. 2555 ได้จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2555 พร้อมสำเนาบัญชีธนาคารของเจ้าของบัตรฯ ซึ่งหลังจากนี้หากผู้ใช้บัตรไม่แสดง ความประสงค์จะขอเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร กทพ. จะโอนเงินประกันดังกล่าวของผู้ใช้บริการเดิมทุกรายเปลี่ยนเข้าเป็นเงินสำรองผ่านทางในบัตรให้แทน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร.1543 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ข่าวดี กทพ. ประกาศยกเลิกค่าประกันบัตร Easy Pass เริ่มดีเดย์ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 14 ก.ค.นี้... 25 มิ.ย. 2555 17:39 ไทยรัฐ