วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐชง สศช.ทำแผนธุรกิจประเทศไทย!

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มาติดตามการทำงานของ สศช. โดยมอบหมายให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะการจัดทำแผนธุรกิจของประเทศในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง 5-10-20 ปีข้างหน้า เพื่อให้ประเทศก้าวไปสู่ประเทศพัฒนาได้ ซึ่งกำหนดให้จัดทำการประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องต่างๆ เริ่มจากภาพรวมทางเศรษฐกิจ และแยกย่อยไปในสาขาต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แรงงาน ซึ่งจะเป็นการมองจากเศรษฐกิจมหภาคก่อนแล้วค่อยลงไปจุลภาค ขณะที่การเปิดเออีซีประเทศไทยต้องพร้อมก่อนปี 2558 ซึ่งจะมีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ ทั้งในเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจ ความมั่นคง และวัฒนธรรม และเนื่องจากไทยมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจึงต้องมองออกนอกกรอบของอาเซียนไปสู่กรอบของตลาดโลกด้วย

“ขณะเดียวกัน สศช.ได้รายงาน 13 เรื่องที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายมาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีประเด็นของการส่งเสริมและสร้างกำลังซื้อในประเทศ โดยจะคัดเลือกพื้นที่ของสถานีรถไฟและสนามบิน 36 แห่งให้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าโอทอป นอกจากนี้ ได้หารือการจัดทำโซนนิ่งภาคเกษตรหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษการเกษตร โดยจะนำเทคโนโลยีเข้าไปส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ต่อไปไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวปีละ 3-4 ครั้ง แต่ให้ปลูกปีละ 2 ครั้ง แต่ได้ผลผลิตมากกว่า”.

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มาติดตามการทำงานของ สศช. โดยมอบหมายให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของประเทศโดยเฉพาะการจัดทำแผนธุรกิจของประเทศในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วง 5-10-20 ปีข้างหน้า.. 16 มิ.ย. 2555 01:11 ไทยรัฐ