วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลขา กสทช.แอ่นอกป้องนายทั้ง 11

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่อนุมัติอัตราเงินเดือนของ กสทช. 11 คน โดยให้คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธาน นำกลับไปพิจารณาใหม่นั้น ทาง กสทช.ยอมรับมติ ครม. แต่ขอโอกาสชี้แจงรายละเอียดต่อ ครม.และคณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติอีกครั้ง เพราะในการประชุม ครม.ที่ผ่านมาไม่มีโอกาสเข้าชี้แจงแต่อย่างใด

ทั้งนี้  การกำหนดอัตราเงินเดือนของ กสทช.ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยเทียบเคียงคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพพ.) เป็นหลัก เพราะภารกิจของ กสทช.นั้น มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า

100,000 ล้านบาทต่อปี  และต้องทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนและในปีนี้จะมีการเปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกกะเฮิรตซ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการนำรายได้จากการประมูลหลายหมื่นล้านบาทและรายได้ทั้งหมดส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน “การกำหนดอัตราเงินเดือน โดยประธาน กสทช. 398,300 บาท และกรรมการอีก 11 คน เงินเดือนคนละ 394,000 บาทนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม โดยคิดคำนวณจากรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆที่แต่ละปีจะมีรายได้ 3,000 ล้านบาท ในสัดส่วน 0.5% ของรายได้ โดยเป็นอัตราเงินเดือนที่รวมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) แล้ว แต่ไม่รวมเงินรับรองแต่ละเดือนที่  กสทช.จะได้รับสิทธิ์เดือนละ 200,000 บาท แต่หากจะมีมติอย่างไรก็พร้อมรับและไม่มีข้อขัดข้อง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การกำหนดอัตราเงินเดือน กสทช.ดังกล่าว เป็นเพราะ กสทช.ได้กำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำและขั้นสูงของพนักงาน กสทช. โดยเลขาธิการไว้ที่ 300,000-350,000 บาท รองเลขาธิการ 165,000-275,000 บาท ผู้อำนวยการกลุ่มงาน 85,000-200,000 บาท ผู้อำนวยการส่วน 30,000-100,000 บาท ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 165,000-275,000 บาท ผู้เชี่ยวชาญ 85,000-200,000 บาท ผู้ชำนาญการ 30,000-100,000 บาท พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 30,000-100,000 บาท พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 15,000- 55,000 บาท พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 9,000-35,000 บาท ดังนั้น การกำหนดเงินเดือนของ กสทช. 11 คน ก็ต้องสูงกว่าระดับพนักงาน กสทช. เพราะเป็นการกำกับและกำหนดนโยบายทั้งหมด.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่อนุมัติอัตราเงินเดือนของ กสทช. 11 คน... 7 มิ.ย. 2555 00:32 7 มิ.ย. 2555 00:32 ไทยรัฐ